La nostra marca

(R)evolució

La marca UOC incorpora conceptes com el dinamisme, la interacció i la flexibilitat, mantenint l'essència de la marca anterior, i es configura un sistema visual propi. 

Digital

La identitat se singularitza pel seu caràcter digital, entorn natural de la UOC. 

So propi

La marca té el seu propi so, que ens permet expressar-nos en entorns digitals amb coherència i naturalitat. 

Sortir dels límits

La UOC és capaç d'adaptar-se a entorns i necessitats diferents. L'enquadrament de la marca reforça la idea que hi ha acció més enllà de la pantalla

Com aplicar la marca a...