Open Evidence, experta europea en envelliment actiu

Sota el partenariat europeu d'envelliment actiu i saludable (EIP-AHA, en les sigles en anglès), la UE ha aprovat diferents projectes de recerca i innovació que compten amb la participació d'Open Evidence, la primera spin-off de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). I és que, segons apunta Francisco Lupiáñez, un dels responsables d'Open Evidence i professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, la UE aposta per la inversió en envelliment actiu «perquè ja és un dels reptes a què s'enfronta Europa en aquests moments». Open Evidence ha obtingut més de mig milió d'euros en finançament europeu per a projectes en aquest àmbit.

Impuls de Badalona com a lloc de referència

Investigadors i professors d'Open Evidence -per mitjà de la UOC- han participat a aconseguir que Badalona, mitjançant Badalona Serveis Assistencials (BSA), sigui escollida lloc de referència europeu (reference site, segons la UE) com a exemple de desenvolupament d'accions innovadores en matèria d'envelliment actiu i saludable. La ciutat catalana ha estat reconeguda per la Comissió Europea com una de les 74 localitzacions europees que recolliran aquest guardó en la segona gran trobada europea sobre aquesta temàtica que se celebrarà del 5 al 8 de desembre a Brussel·les.


Expert en l'avaluació

L'empresa derivada de la UOC participa com a soci del projecte PROEIPAHA, una acció de suport a les polítiques europees que té com a objectiu optimitzar l'eficàcia del mateix partenariat i facilitar un assoliment de resultats més alt. Un total de 14 organitzacions formen el consorci de PROEIPAHA, entre les quals Open Evidence s'ocuparà de dissenyar un marc per a l'anàlisi de les dades que es recullin, de detallar les polítiques que puguin ser pertinents a partir d'aquestes, de supervisar i mesurar el progrés en la implementació dels plans d'acció i de realitzar recomanacions a seguir per afavorir l'envelliment actiu.


Buscant solucions

Membres d'Open Evidence també participen en el projecte «Decrease of cOgnitive decline, malnutRition and sedEntariness by elderly empowerment in lifestyle Management and social Inclusion» (DOREMI) -finançat per l'anterior programa marc europeu, l'FP7-, amb l'objectiu de desenvolupar solucions tecnològiques que millorin la capacitat funcional i cognitiva de les persones grans. Aquest any finalitzaran les proves pilot dutes a terme amb persones grans al Regne Unit i Itàlia. DOREMI va celebrar una presentació final el passat 25 d'octubre.

Open Evidence és també un dels socis del projecte «INdependent LIving support Functions for the Elderly» (IN LIFE), que té com a objectiu convertir els esforços de recerca existents en el camp de l'envelliment actiu en solucions que s'apliquin en la vida real dels ciutadans europeus. Amb el finançament de l'actual programa marco -el Horizon 2020-, IN LIFE busca obtenir solucions basades en les TIC per ajudar persones grans amb deterioració cognitiva en l'organització i realització de les tasques quotidianes, a més d'ajudar també els seus cuidadors.

L'empresa derivada de la UOC també participa en el projecte «Use Cases for Informal Care» (USECARE), finançat pel programa europeu per a la vida activa i assistida (AAL, en les seves sigles en anglès), per millorar qüestions com la teleassistència domiciliària, la gestió de riscos o l'atenció en el cas de malalties cròniques. Per mitjà de USECARE es realitzaran proves pilot a escala europea de les diferents aplicacions -per a qüestions com ara l'avaluació cardiovascular o respiratòria- que es desenvolupin per demostrar-ne la validesa en la millora dels serveis de teleassistència.


Sobre Open Evidence

Open Evidence és una consultoria quantitativa internacional que proporciona estratègies i models operatius per a la presa de decisions mitjançant la intel·ligència computacional basada en dades. Aquesta empresa derivada de la UOC ajuda administracions i empreses a adoptar canvis en els àmbits de l'avaluació i la modelització, i en les ciències ambientals, del comportament i de la salut.

 

#expertsUOC

Francisco Lupiáñez

Professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.

Expert/a en:

Àmbit de coneixement: