Barcelona, Madrid, Màlaga i Saragossa, les ciutats més smart

Un estudi de la UOC identifica 553 empreses espanyoles implicades en la implantació de projectes urbans intel·ligents, entre les quals destaca Telefónica

BarcelonaMadrid, Màlaga Saragossa són les principals grans ciutats de l’Estat on hi ha una presència més àmplia de projectes smart city i on conflueixen més interaccions entre ciutats i empreses per al desenvolupament d’un urbanisme intel·ligent. Entre les ciutats mitjanes, destaquen Santander, Valladolid, Palència, Vitòria i Pamplona. Aquests són alguns dels principals resultats d’una recerca de la UOC sobre ciutats intel·ligents que es presentaran aquest divendres, 27 d’octubre, en el XXV Congrés de l’Associació de Geògrafs Espanyols (AGE) a Madrid.

L’estudi Las geografías de la Smart City en España: análisis de redes de actores, liderat pel grup de recerca Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA) de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, se centra en les ciutats que formen part de la la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI) i explora el posicionament i les relacions entre les grans i mitjanes ciutats i empreses d’Espanya amb l’objectiu d’identificar els actors més centrals en la implantació de la ciutat intel·ligent.

Els investigadors han analitzat les dades que s’han recollit entre juliol i setembre de 2016 de les 65 ciutats que participen en la RECI, que representen la gran majoria de ciutats actives en aquest sector a Espanya. L’anàlisi ha permès identificar 553 companyies espanyoles involucrades en el desenvolupament de la smart city, incloent-hi corporacions que actuen a escala local, regional i internacional. «D’aquestes 553, s’han triat 66 empreses per a fer l’anàlisi, perquè són les que han participat com a mínim en dos ciutats en aquest tipus de projectes, un indicador que reflecteix la seva presència activa en la xarxa d’empreses i ciutats intel·ligents a Espanya», explica el director de TURBA Ramon Ribera.

Entre les empreses més actives, per la seva participació en projectes urbans intel·ligents en cinc o més ciutats, Telefónica és amb diferència la companyia més rellevant dins de la RECI. Concretament, aquesta companyia participa almenys en 17 ciutats. La segueixen Acciona, Indra i Philips (8), Iberdrola i Tecnalia (7), Endesa (6) i Abertis Telecom, Ferrovial, IBM i Vodafone (5).
 

Concentració desigual en el desplegament de la ciutat intel·ligent a Espanya

Segons l’estudi hi ha un nucli reduït de ciutats i empreses que articulen la implantació d'aquest tipus de ciutat a Espanya perquè disposen de més avantatges estructurals respecte a la resta. «Això indica una dinàmica de concentració i desigualtat en el desplegament de la ciutat intel·ligent a Espanya», remarca Ribera.

Els investigadors assenyalen que les empreses dominants en la xarxa RECI són les grans corporacions en sectors tradicionals en l’oferta de serveis urbans, com les telecomunicacions(per exemple, Telefónica, Abertis, Indra i Vodafone) i les companyies de serveis públics, especialment en el sector energètic (per exemple, Iberdrola, Endesa i Acciona), en les quals les tecnologies intel·ligents són una part relativament petita de la seva cartera de negocis encara transversal a la seva oferta.

Aquest escenari reprodueix i reforça els actors tradicionals en l’oferta de serveis urbans. Tot i això, també hi ha la presència de corporacions emergents que ofereixen indicis potencialment rellevants. És el cas, per exemple, de Tecnalia, una corporació basca de dimensió mitjana que apareix com un actor rellevant entorn de les tecnologies intel·ligents.
 

La indústria intel·ligent espanyola, un sector amb potencial per a la internacionalització

Si bé els estudis internacionals sobre ciutats intel·ligents consideren que el desplegament de la smart city afavoreix a les grans corporacions tecnològiques nord-americanes com Cisco, IBM o Microsoft, a l’Estat és diferent: la majoria d’empreses centrals a la xarxa són d’origen i capital espanyol. «La participació activa de les empreses espanyoles en aquest sector a Espanya pot ajudar a la internacionalització de la indústria intel·ligent espanyola», conclou el director de la recerca.

 

Experts UOC

Ramon Ribera

Investigador principal del grup Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA) de l'IN3-UOC.

Laura Calvet

Investigadora del grup Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA) de l'IN3-UOC.

Hugh March

Investigador del grup Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA) de l'IN3-UOC.

Ivan Serrano

Investigador del grup Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA) de l'IN3-UOC.