Nou full de ruta de la UOC per a reduir les desigualtats de gènere

  Foto: UOC

Foto: UOC

02/03/2020
Anna Torres Garrote
La Universitat presenta el Pla d'igualtat 2020-2025 coincidint amb el 8M

«El compromís de la UOC amb la igualtat de gènere ha passat de ser un objectiu institucional a un assoliment compartit per centenars de persones de la nostra comunitat universitària», explica el rector de la institució, Josep A. Planell. Fruit d'aquesta realitat, neix un nou full de ruta de la Universitat per a encarar els reptes que plantegen les desigualtats de gènere des d'ara i durant els propers cinc anys. Es tracta del Pla d'igualtat 2020-2025, que la UOC presentarà el 5 de març amb motiu del Dia de la Dona i com a «mostra del compromís consolidat que té la Universitat amb la lluita contra les desigualtats de gènere», afegeix Planell.

El que ja és el quart pla de la Universitat per a reduir la desigualtat de gènere en l'àmbit universitari gira al voltant de vuit principis rectors, que són:

  1. Transversalitat de gènere: integrar la perspectiva de gènere en tots els àmbits i processos de la Universitat, parant atenció a com el gènere crea realitats de desigualtat, dissenyant actuacions que s'adaptin a aquesta perspectiva i eliminant discriminacions.
  1. Transformació del coneixement: generar i transmetre coneixement no androcèntric, que promogui la igualtat i que no generi desigualtats. Inclou la concepció dels continguts de les assignatures, les titulacions, els projectes de recerca i les activitats a les aules.
  1. No discriminació: detectar, prevenir i reparar qualsevol possible discriminació per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual en qualsevol àmbit de la Universitat.
  1. Equitat: donar igualtat d'oportunitats a tothom i posar mesures perquè aquesta igualtat sigui efectiva, és a dir, sostenible i transformadora.
  1. Perspectiva de les cures: integrar la perspectiva de cures a la Universitat, és a dir, valorar i visibilitzar les accions necessàries per a la reproducció de la vida, tradicionalment adjudicades a la feminitat, invisibilitzades i excloses pel mercat de treball.
  1. Reconeixement de la diversitat: entendre la diferència com a riquesa i fomentar l'ús de relats i llenguatges que interpel·lin la realitat social en la seva complexitat, en els quals tothom es pugui veure representat.

 

  1. Feminisme: defensar la igualtat de drets i llibertats de totes les persones, sigui quin en sigui el gènere.
  1. Millora contínua: recollir dades que permetin saber com avança el Pla i detectar on cal millorar per a continuar avançant cap a la igualtat de gènere en tots els àmbits.

 

Alguns exemples de projectes i accions concretes

A partir d'aquests principis, la Universitat treballa amb una cinquantena d'accions, algunes de les quals són aquestes:

- Projecte per a incorporar la perspectiva de gènere en tots els programes formatius. Es vol intervenir en el procés de disseny dels recursos d'aprenentatge i del contingut de les assignatures.

- Projecte per a promoure la igualtat de gènere en els programes d'impuls a l'emprenedoria. Per exemple, es volen organitzar tallers en línia dins de la incubadora virtual Hubbik per a conscienciar els emprenedors sobre la igualtat de gènere.

- Pla de formació específica en perspectiva de gènere per a tot el personal de la Universitat, adaptat a les necessitats que es tinguin segons els diferents àmbits de treball.

- Projecte per a fomentar el protagonisme de dones científiques d'àmbits tradicionalment masculinitzats com a agents actives de canvi. La UOC s'adhereix al Technovation Challenge; Code for Girls, concurs internacional d'emprenedoria i tecnologia liderat per noies i dones mentores, voluntàries de la UOC, per a crear una aplicació mòbil capaç de resoldre problemes socials concrets del seu entorn.

- Projectes de mentoria social i voluntariat en l'àmbit tecnològic perquè nenes i adolescents incrementin competències en àmbits tradicionalment masculinitzats. S'està impulsant un nou projecte inclusiu anomenat Code Club que vol donar accés a competències informàtiques a grups reduïts de noies i nois en situació de risc social o de baix nivell adquisitiu mitjançant cursos de Scratch impartits a biblioteques de barris on hi ha escoles d'alta complexitat.

 

Igualtat de gènere, un aspecte clau de l'Agenda 2030

Per a la vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, Pastora Martínez Samper, «la igualtat de gènere és un dels objectius clau de l'Agenda 2030, perquè té un Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) específic, l'ODS 5, i perquè s'ha constatat que tots els ODS tenen una dimensió de gènere que cal abordar». En un context en què l'Agenda 2030 és el marc d'actuació consensuat per les universitats de l'Estat espanyol, «el compromís amb la igualtat de gènere esdevé ineludible per a la nostra universitat», afegeix.

Per a la vicerectora, un dels aspectes més celebrats d'aquest nou pla és que s'ha construït de manera participativa amb diversos col·lectius de la Universitat. Aquesta situació és fruit d'una «estratègia que assumeix la igualtat de gènere com una responsabilitat col·lectiva i un compromís individual», comenta. Precisament fa un any, prop de 200 persones de la comunitat de la UOC van participar en la jornada batejada com a #GenderUOC per a reflexionar i pensar col·lectivament en la igualtat de gènere a la universitat.

 

La tasca de la Unitat d'Igualtat

L'any 2006 naixia la Unitat d'Igualtat de la UOC per a combatre les desigualtats de gènere detectades en diverses diagnosis. La darrera, del 2018, revelava àrees clau d'intervenció: la segregació vertical de gènere del personal de gestió, la segregació per gènere dels estudiants, la poca formació de tot el personal en perspectiva de gènere, la baixa incorporació de la perspectiva de gènere en el programa docent i el desconeixement dels criteris d'ús del llenguatge no sexista.

Per a la coordinadora de la Unitat d'Igualtat, Maria Olivella, «el nou pla posa el focus en aquestes problemàtiques i en moltes altres, i esdevé un pla ambiciós que busca que la igualtat de gènere sigui un valor compartit per totes les persones de la comunitat universitària».

Experts UOC

Foto de Pastora Martínez

Pastora Martínez Samper

Vicerectora de Globalització i Cooperació

Expert/a en: Gestió i avaluació de la recerca, recerca i innovació responsable, ciència oberta.

Àmbit de coneixement: Política científica.

Veure fitxa
Foto de Maria Olivella

Maria Olivella Quintana

Coordinadora de la Unitat d'Igualtat

Expert/a en: Desigualtats de gènere, interseccionalitat, plans d'igualtat interseccional, feminisme(s), polítiques públiques interseccionals, salut sexual i reproductiva, biopolítica, violències de gènere, decolonialitat, post-estructuralisme, salut mental i malestars de gènere.

Àmbit de coneixement: Estudis de gènere, polítiques públiques d'igualtat, antropologia jurídica i política, antropologia mèdica, psicologia social i estudis de desenvolupament.

Veure fitxa

Enllaços relacionats