La UOC proposarà quines competències digitals han de tenir els professionals de la salut de Catalunya

  professionals de la salut

Foto: nrd / Unsplash

31/03/2021
Anna Torres Garrote
La Fundació TIC Salut Social coordina aquest projecte, clau per al present i el futur de la salut digital

La UOC ha guanyat la licitació d'aquest projecte

La pandèmia està accelerant la digitalització de molts sectors, però especialment el de la salut. Els professionals d'aquest àmbit exerceixen un rol clau per al desplegament de nous models d'atenció basats en la tecnologia, i és per això que cal dotar-los de les competències digitals necessàries. En aquest context, el Departament de Salut i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, amb la coordinació de la Fundació TIC Salut Social, posen en marxa el projecte COMPDIG-Salut, que busca dotar de competències digitals específiques els professionals de la salut de Catalunya. La UOC durà a terme aquest projecte després de guanyar-ne la licitació. 

Una de les primeres accions que la Universitat durà a terme és la definició del marc de competències digitals per als professionals de la salut. "Farem una revisió exhaustiva dels marcs europeus existents, així com dels estudis i de les publicacions que hi hagi d'aquest àmbit", explica la professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i coordinadora del grup de recerca Edul@b Montse Guitert. "Definir el marc de competències digitals ens permetrà poder presentar les àrees competencials, les competències i els indicadors d'avaluació necessaris per a aquest col·lectiu", afegeix la professora dels mateixos estudis i investigadora de l'Edul@b Teresa Romeu. Les expertes en competències digitals també proposaran un model d'avaluació basat en casos reals. A més, han estat treballant en la nova versió de l'Acreditació de Competències en TIC (ACTIC), presentada en el II Congrés de Competències Digitals, celebrat el 24 de març.

Per a Guitert i Romeu, haver guanyat aquesta licitació representa poder continuar treballant en el desenvolupament de les competències digitals, el seu àmbit d'expertesa. "Al llarg d'aquests darrers anys hem estat treballant en competències digitals per a la ciutadania, per a les persones desocupades, per als estudiants i per al personal docent de primària i secundària", expliquen. Aquest projecte els dona l'oportunitat de continuar treballant-hi i d'aprofundir, enguany, en el desenvolupament de les competències digitals per als professionals de l'àmbit de la salut. 

 

Pacients més ben atesos 

La investigadora del grup de recerca PSiNET Eulàlia Hernández constata que "la millor atenció que podem rebre la ciutadania és la d'un o una professional de la salut que sap usar les eines que necessita en la seva tasca assistencial". Per a l'experta, "els dispositius i serveis de salut digital són un suport a la tasca del professional, que n'augmenta l'eficiència i la precisió i, fins i tot, la satisfacció de la persona atesa". I aquesta situació succeeix quan els professionals de la salut tenen les competències digitals per "usar els dispositius i serveis adreçats a la seva tasca", afegeix Hernández.

Per al professor dels Estudis de Ciències de la Salut i director del Centre Col·laborador en Salut Digital de l'Organització Mundial de la Salut Francesc Saigí, "la capacitació digital dels professionals és bàsica per a l'èxit de la telemedicina". No obstant això, alerta que també cal considerar els aspectes ètics i legals, la disponibilitat de la infraestructura de les telecomunicacions i la seva accessibilitat, la incorporació de la telemedicina en la cartera de serveis i l'acceptació de la telemedicina per part del professional i del pacient, entre altres aspectes.

Hi ha països referents en els quals emmirallar-se? Per a Saigí i Hernández, "els països del nord d'Europa fa anys que disposen de sistemes de salut digital que el conjunt de professionals i la ciutadania han anat adoptant de manera quotidiana". Per aconseguir aquesta realitat, "han sabut promoure un procés d'alfabetització en salut digital per tal que tothom disposés de les competències necessàries per fer-ne un ús efectiu i eficient. I, en el cas dels professionals de la salut, incloure aquestes competències en la formació bàsica", diu Hernández.

Per la seva banda, el director de l'eHealth Center, Albert Barberà, afirma que "les institucions d'educació superior han d'esdevenir agents de canvi per aconseguir una salut i un benestar integrals que arribin a tothom". És una de les raons per les quals la UOC ja treballa en la capacitació digital dels professionals de la salut "gràcies al coneixement d'investigadors i investigadores que fa temps que treballen en la capacitació digital de la ciutadania", explica.

 

ACTIC 3-Salut

Els experts conclouen que l'empoderament digital dels professionals de la salut depèn de la formació. A més, diuen, aquesta formació ha d'anar acompanyada d'una certificació, una de les prioritats de la Fundació TIC Salut Social. I és que aquest projecte, a més de voler definir les competències digitals específiques dels professionals de la salut de Catalunya, també vol crear un model d'avaluació i acreditació d'aquestes competències, l'ACTIC 3-Salut.

#expertsUOC

Foto de la professora Montse Guitert Catasús

Montse Guitert Catasús

Expert/a en: TIC i educació; aprenentatge col·laboratiu en xarxes; formació del professorat en línia; competències digitals.

Àmbit de coneixement: TIC i educació, formació de formadors i competències digitals.

Veure fitxa
Foto de la professora Teresa Romeu Fontanillas

Teresa Romeu Fontanillas

Expert/a en: TIC aplicades a la formació i als entorns professionals, treball col·laboratiu en xarxa, alfabetització i competències digitals, i estratègies docents en línia.

Àmbit de coneixement: TIC i educació, aprenentatge virtual (e-learning) i capacitació digital.

Veure fitxa
Foto de la professora Eulàlia Hernández Encuentra

Eulàlia Hernández Encuentra

Expert/a en: TIC i salut, ús personal i professional d'internet per a la salut, promoció de la salut mitjançant les TIC, psicologia del desenvolupament al llarg del cicle vital (com som les persones en diferents moments de la vida).

Àmbit de coneixement: Psicologia del desenvolupament.

Veure fitxa

Albert Barberà

Director de l'eHealth Center

Expert/a en:

Àmbit de coneixement: Salut electrònica (e-health) i telemedicina.

Enllaços relacionats