La UOC aprova la política de coneixement obert

  llibre obert

La UOC dissenyarà productes informatius i didàctics i un pla de formació per acompanyar el professorat i el personal investigador en la transició cap al coneixement obert (foto: Mikolaj / unsplash.com)

La UOC afavorirà que les publicacions acadèmiques, les de l'estudiantat, la documentació institucional o les dades de recerca estiguin disponibles en obert

Després d'un procés participatiu al llarg del 2020 —amb la implicació de la Comissió de Recerca i Innovació, dels estudis i dels centres de recerca—, el Consell de Direcció de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha aprovat la política de coneixement obert. L'objectiu és «reforçar el compromís de la institució en aquest àmbit i refermar la nostra aposta pel model open que s'està estenent globalment. En alguns aspectes hem estat pioners, com ara en el fet d'incorporar-hi totes les activitats de la Universitat amb un pla de coneixement obert integral», apunta Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i Cooperació.

Aquesta nova política és una oportunitat per posicionar la Universitat tant a escala estatal com internacional en l'empenta pel coneixement obert i implica una evolució respecte de la política que es va aprovar l'any 2010 sobre accés obert.

Després de deu anys, segons Nadja Gmelch, directora del grup operatiu Projectes per al Coneixement Obert i coordinadora del Pla d'acció Coneixement Obert, «l'aposta estratègica de la UOC envers el coneixement obert ha canviat i hem d'adaptar-nos al context internacional, a més que la nova política permet abordar els diversos aspectes que abraça el Pla d'acció Coneixement Obert, el qual compta amb un marc institucional més sòlid».

Així, l'actual política suposa evolucionar de l'impuls de l'accés obert a les publicacions «al coneixement obert, molt més global, ja que inclou, per exemple, les dades de recerca o els recursos d'aprenentatge», afegeix la directora.

Concreció, suport i seguiment

La nova política de coneixement obert s'ha desenvolupat tenint en compte el context actual pel que fa a les directives europees o la Llei espanyola de la ciència, i és una aposta per impulsar la publicació en obert tant de les publicacions acadèmiques com de les dades de recerca i qualsevol altre tipus de coneixement.

Altres punts diferencials de la nova política són la concreció, la transparència i l'especificitat en les diferents qüestions que tenen a veure amb el coneixement obert, com poden ser les responsabilitats de cada actor de la comunitat UOC o els possibles incentius per apostar per la publicació en obert. A més, la UOC vetllarà pel seu assoliment amb un sistema de seguiment d'indicadors.

«Aquesta nova política ofereix un marc clar i precís de com obrir diferents productes de coneixement i estableix el suport que des de les àrees de la Universitat s'oferirà al personal docent i investigador», aclareix Rosa Padrós, de Biblioteca per a la Recerca, qui també participa en la coordinació del Pla d'acció Coneixement Obert. La UOC dissenyarà productes informatius i didàctics i un pla de formació per acompanyar el professorat i el personal investigador «en aquesta transició cap al coneixement obert, que permeti tenir les reflexions i els debats necessaris amb la comunitat acadèmica», afegeix.

 

Més ventall de publicacions i dades de recerca en obert

L'actual política de coneixement té entre els seus trets diferencials l'impuls de l'anomenada via verda per a les publicacions acadèmiques, és a dir, la pràctica de dipositar a l'O2 Repositori UOC els treballs prèviament publicats. A més, per primer cop es prioritza que les dades de recerca siguin compartides en obert, així com que s'ajustin als principis FAIR (findable, accessible, interoperable i reusable; és a dir, que siguin trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables). Per primer cop, també es preveu que altres resultats científics, com poden ser informes, lliurables, memòries de projectes, ponències, pòsters de congressos o publicacions divulgatives, es puguin compartir en obert.

Una altra de les novetats de la nova política és l'objectiu d'incrementar la presència en obert dels recursos d'aprenentatge de la UOC, de les publicacions de l'estudiantat —en especial els treballs finals amb una nota igual o superior a vuit sobre deu— i de la documentació institucional, com ara memòries o plans estratègics.

 

Camí recorregut

Des que la UOC va posar en marxa, el 2019, el Pla d'acció Coneixement Obert, la institució ha pogut avançar en diversos àmbits, com són l'increment de la documentació publicada en obert a l'O2 Repositori UOC, la creació del Servei de Gestió de Dades FAIR o diverses iniciatives vinculades a obrir la UOC més cap a la societat.

Una altra de les fites assolides és que «hem aconseguit que la UOC estigui present com a referent en ciència oberta i coneixement obert en la majoria dels fòrums internacionals d'aquest àmbit», conclou Nadja Gmelch.

 

UOC R&I 

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu. #25anysUOC

#expertsUOC

Foto de Pastora Martínez

Pastora Martínez Samper

Vicerectora de Globalització i Cooperació

Expert/a en: Gestió i avaluació de la recerca, recerca i innovació responsable, ciència oberta.

Àmbit de coneixement: Política científica.

Veure fitxa