La UOC crea una metodologia per donar visibilitat a les competències d'ocupabilitat dels estudiants

  atur ocupabilitat estudiants

La taxa d'atur juvenil a Catalunya és actualment del 27,27 % (Imatge: Flazingo Photosis, llicència CC BY-SA 2.0)

23/05/2022
Lorena Farràs

La nova metodologia busca facilitar la recerca de feina per part dels nous titulats i ajudar les empreses en la contractació de talent


El pensament crític, la capacitat de resolució de problemes o la competència digital són algunes de les microcredencials que poden obtenir els graduats per mostrar el seu potencial

El difícil encaix entre la demanda de professionals per part del món laboral i les competències que tenen els titulats és un problema global. A Catalunya, a més, s'hi suma el fet que els joves són el col·lectiu amb més desocupació. Aquesta realitat s'ha vist agreujada amb la pandèmia de la COVID-19, ja que s'ha disparat la taxa d'atur juvenil, situada actualment en el 27,27 %. Amb el doble objectiu de facilitar la recerca de feina per part dels que s'acaben de titular i d'ajudar les empreses en la contractació de talent, un grup de professors investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha desenvolupat una metodologia per a l'avaluació i la visibilització de les competències d'ocupabilitat dels graduats. L'experiència pilot es basa en l'ús d'una estratègia d'un portafolis digital i la seva certificació mitjançant microcredencials. El treball, publicat en obert, està disponible a l'International Journal of Educational Technology in Higher Education.

"El currículum tradicional entra poc en els detalls dels coneixements acadèmics adquirits, i les empreses necessiten entrar amb més profunditat en aquests aspectes per conèixer més bé les competències desenvolupades pels nous titulats. Els calen evidències que mostrin les seves capacitats i també veure el testimoni directe de la seva experiència formativa. Les empreses que volen contractar nou personal tenen interès a saber si aquests graduats són capaços de resoldre problemes concrets i en diferents contextos, si poden pensar críticament davant d'una situació determinada, si són competents digitalment en un món laboral on ja és del tot imprescindible tenir aquesta competència o com es desenvolupen treballant en equip, per posar-ne alguns exemples, i això ho han de poder detectar amb mostres de treball dels mateixos aspirants", assenyala Lourdes Guàrdia Ortiz, professora i sotsdirectora de docència dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i membre del grup de recerca Edul@b

"La metodologia que hem creat consisteix en dos passos: el primer pas està orientat a l'avaluació i la certificació de les competències per part del professorat, i el segon es focalitza en la configuració del portafolis digital cap al mercat laboral i els potencials ocupadors", explica Marcelo Maina, professor i director del màster universitari d'Educació i TIC (E-learning) dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i també membre d'Edul@b.

El portafolis digital es pot desenvolupar al llarg dels estudis o es pot implementar com a activitat al final. L'estudiant hi va recollint evidències del que va aprenent, acompanyades de reflexions, fites que va assolint, reconeixements obtinguts, etc. La part pública d'aquest portafolis digital es presenta com un perfil professional que inclou les microcredencials que permeten acreditar els coneixements, juntament amb les evidències, les quals poden ser tant acadèmiques com del món professional i social de l'estudiant.

La nova metodologia ha estat provada en quatre centres: la UOC i tres universitats subsaharianes (la Universitat de Maseno, de Kènia; la Universitat de Makerere, d'Uganda, i la Universitat Oberta de Tanzània). A la UOC, la prova pilot es va implementar al màster universitari d'Educació i TIC (E-learning) amb la participació de 28 estudiants i set ocupadors. "L'experiència va ser molt reeixida, tant per part dels estudiants com de les empreses participants, i ja estem treballant en l'estudi de viabilitat de l'enfocament en altres programes de la institució", avança Marcelo Maina.

La metodologia descrita és fruit del projecte europeu Strategic Partnership for the Co-design of an Innovative and Scalable ePortfolio (EPICA). Desenvolupat al llarg de tres anys (2018-2020), EPICA ha estat seleccionat per l'Innovation Radar, la plataforma en què la Unió Europea publica les iniciatives de recerca més destacades finançades amb fons europeus, mitjançant el programa Horizon 2020.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 4, educació de qualitat, i 8, treball digne i creixement econòmic.

Article de referència:

MAINA, M. F., GUÀRDIA ORTIZ, L., MANCINI, F., MARTINEZ MELO, M. A micro-credentialing methodology for improved recognition of HE employability skills. A: International Journal of Educational Technology in Higher Education [en línia]. 2022. Vol. 19, núm. 10, pàg. 1-22. Disponible a: https://doi.org/10.1186/s41239-021-00315-5

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.

Més informació: research.uoc.edu #25anysUOC

Experts UOC

Foto del professor Marcelo Maina Patras

Marcelo Maina Patras

Expert/a en: Educació i TIC, i tecnologia educativa.

Àmbit de coneixement: Didàctica i organització.

Veure fitxa
Foto de la professora Lourdes Guàrdia Ortiz

Lourdes Guàrdia Ortiz

Expert/a en: Educació i TIC, tecnologia educativa, disseny pedagògic de materials d'aprenentatge multimèdia i de recursos i activitats d'aprenentatge en línia, avaluació dels aprenentatges en línia, dossier electrònic d'aprenentatge (e-portfolios) i didàctica de la llengua en contextos educatius virtuals.

Àmbit de coneixement: Didàctica i organització.

Veure fitxa

Enllaços relacionats