Un projecte de la UOC per millorar l'ocupabilitat juvenil, seleccionat per la Unió Europea

  estudiants, feina, innovació digital

El grup de recerca Edul@b ja té dues iniciatives de recerca amb capacitat de transferència al mercat incloses a l'Innovation Radar de la Unió Europea. (Foto: Md Duran, Unsplash)

04/08/2021
Lorena Farràs
El grup de recerca Edul@b ja té dues iniciatives de recerca amb capacitat de transferència al mercat incloses a l'Innovation Radar de la Unió Europea

A finals del 2020, la taxa d'atur va superar el 40 % entre els espanyols de menys de 25 anys. La pandèmia de la COVID-19 ha dificultat trobar feina als joves de tota la zona euro, però ha castigat especialment l'Estat espanyol, on l'atur juvenil dobla la mitjana europea. Un grup d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha liderat el projecte «Strategic partnership for the co-design of an innovative and scalable eportfolio» (EPICA), l'objectiu del qual és precisament augmentar la visibilitat de les competències d'ocupabilitat transversals dels futurs graduats per ajudar-los en la recerca de feina. Es tracta d'una demanda detectada també per les empreses contractants, segons indica la coordinadora del projecte, Lourdes Guàrdia, professora i sotsdirectora de docència dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i membre del grup Edul@b

El projecte EPICA, que s'ha desenvolupat al llarg de tres anys (2018-2020), ha estat seleccionat per l'Innovation Radar, la plataforma en què la Unió Europea publica les iniciatives de recerca més destacades finançades amb fons europeus, mitjançant el programa Horizon 2020. «És un reconeixement que l'Innovation Radar doni visibilitat al projecte, i ens demostra que la feina duta a terme aporta un valor social i que, com a tal, ara caldria transferir-la perquè hi hagi més programes que la posin en pràctica», opina Lourdes Guàrdia.

Marcelo Maina, professor i director del màster universitari d'Educació i TIC (E-learning) dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, membre del grup Edul@b i part de l'equip d'EPICA, avança que tenen previst «implementar la metodologia desenvolupada a la Universitat perquè els estudiants puguin demostrar i fer visibles les seves competències d'ocupabilitat davant d'un ocupador», competències com ara el pensament crític, la resolució de problemes o la competència digital. Com a novetat, el projecte EPICA proposa una metodologia per a la microcredencialització d'aquestes competències per poder-les anar certificant i fer-les més visibles en una entrevista de feina.

El projecte EPICA ha estat dut a terme per un consorci internacional d'organitzacions i universitats. Els professors de la UOC Lourdes Guàrdia i Marcelo Maina han participat en el disseny, la creació i la implementació de la part metodològica de la innovació. Així mateix, Documenta Creaciones Multimedia Avanzadas (MyDocumenta) ha aportat la innovació tecnològica amb un sistema de portafolis digital (e-portfolio).

La prova pilot s'ha dut a terme, de manera paral·lela, a la UOC i a tres universitats subsaharianes (la Universitat de Maseno, de Kenya; la Universitat de Makerere, d'Uganda, i la Universitat Oberta de Tanzània). A la UOC, la prova pilot s'ha implementat al programa del màster universitari d'Educació i TIC (E-learning).

 

El segon projecte seleccionat per l'Innovation Radar

EPICA és el segon projecte de la UOC seleccionat per l'Innovation Radar. El primer va ser «Marc de la competència digital de CRISS: concepte i model per al desenvolupament, l'avaluació i la certificació», dissenyat pel mateix equip de la UOC. La finalitat de CRISS és contribuir al desenvolupament, l'avaluació i la certificació de la competència digital per a totes les escoles europees.

Aquests projectes de recerca formen part de l'estratègia de la UOC per millorar l'ocupabilitat dels estudiants, a més de contribuir a augmentar la integració del desenvolupament i la certificació de la competència digital en l'àmbit escolar. La Universitat té el Vicerectorat de Competitivitat i Ocupabilitat, creat el 2019, i l'eLearn Center, que impulsa l'evolució del model educatiu des de la innovació en l'aprenentatge.

 

Aquests projectes de la UOC afavoreixen els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat, i 8, treball digne i creixement econòmic.

 

Més informació sobre els projectes inclosos al web Innovation Radar de la Unió Europea:

EPICA: https://www.innoradar.eu/innovation/40452

CRISS: https://www.innoradar.eu/innovation/36935

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu. #25anysUOC

Experts UOC

Foto de la professora Lourdes Guàrdia Ortiz

Lourdes Guàrdia Ortiz

Expert/a en: Educació i TIC, tecnologia educativa, disseny pedagògic de materials d'aprenentatge multimèdia i de recursos i activitats d'aprenentatge en línia, avaluació dels aprenentatges en línia, dossier electrònic d'aprenentatge (e-portfolios) i didàctica de la llengua en contextos educatius virtuals.

Àmbit de coneixement: Didàctica i organització.

Veure fitxa
Foto del professor Marcelo Maina Patras

Marcelo Maina Patras

Expert/a en: Educació i TIC, i tecnologia educativa.

Àmbit de coneixement: Didàctica i organització.

Veure fitxa