La UOC consolida el seu compromís per la transformació digital de l'educació amb un projecte pioner a les Maldives

Grup treball universitat

La UOC ha participat en la transformació digital de la Universitat de les Maldives a través d'un projecte europeu Erasmus + de 3 anys (Foto: MNU)

18/11/2022
Joan Antoni Guerrero

Lidera un programa de formació clau que contribueix a la transició de la Universitat Nacional del país cap a un model bimodal, presencial i en línia

Els més de 25 anys d'experiència de la UOC en educació en línia li han permès transferir l'excel·lència en aprenentatge en línia per a la transformació digital a universitats d'arreu del món, sobretot de l'Amèrica Llatina. Els últims tres anys, aquesta promoció de la transformació digital s'ha ampliat geogràficament fins a Àsia, amb projectes com ara el que ha acabat aquest 2022 a la Universitat Nacional de les Maldives (MNU), el projecte Erasmus+ AMED: promovent l'educació superior a les Maldives mitjançant el desenvolupament de l'e-learning.

La transferència de coneixement en aprenentatge en línia esdevé una qüestió cabdal si es té en compte que, actualment, la transformació digital és un dels reptes principals de l'educació. La pandèmia de la COVID-19 ho ha fet encara més evident i ha accelerat els processos d'adaptació en algunes institucions. Per a la República de les Maldives, amb un model educatiu presencial, transformar el sistema també implica contribuir a democratitzar i ampliar l'accés a l'educació superior, que té els seus prop de 525.000 habitants repartits en 188 illes.

 

Transformar el model educatiu: del model presencial al bimodal

L'objectiu principal del projecte de les Maldives és, precisament, transformar el model educatiu mitjançant la implementació d'una modalitat d'aprenentatge mixt o blended per democratitzar i ampliar l'accés de la població del país a una educació superior de qualitat.

En el projecte de la Universitat Nacional de les Maldives, la UOC hi ha estat representada pels professors i investigadors Marcelo Maina, Nati Cabrera, Lourdes Guàrdia, Maite Fernández-Ferrer i Albert Sangrà, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, i el grup de recerca Edul@b. També hi han participat la Facultat d'Organització i Informàtica de la Universitat de Zagreb i la Xarxa Acadèmica i de Recerca Croata (CARNET).

 

En què ha consistit el projecte AMED?

La part del projecte liderada per l'equip de la UOC ha consistit en una sèrie d'activitats de transferència de coneixement i experiència, així com en el codisseny i la implementació d'un programa de formació. El programa aborda la transformació institucional cap a un model bimodal i s'adreça al personal directiu de la universitat, el professorat i el personal de suport al professorat.

Amb aquest objectiu, la UOC va dissenyar unes sessions de treball a Barcelona per transferir el coneixement de la institució pel que fa a la integració de la tecnologia en tres elements clau: pedagogia, tecnologia i organització. Tenint en compte les necessitats de la Universitat Nacional de les Maldives, es va fer una selecció de les temàtiques més apropiades per tractar a les sessions i es van identificar les persones de la UOC que hi poguessin participar i compartir experiències amb disset representants de la MNU.

A les sessions de treball, la comitiva de la MNU es va familiaritzar amb les àrees i serveis de la UOC i com s'interrelacionen. Es van fer onze sessions amb representants de cada àrea per fer una presentació més en detall de les seves funcions. Finalment, una darrera activitat, a manera de conclusió, va servir perquè els assistents poguessin debatre i esbossar un pla de priorització i un calendari d'accions per aplicar a la MNU. A partir d'aquí, es va elaborar un full de ruta per obtenir un marc normatiu i operatiu per adoptar la modalitat mixta d'aprenentatge en els diferents vessants.

 

Un programa de formació que tindrà continuïtat

Però el projecte AMED ha anat més enllà. La iniciativa també ha consistit en el disseny participatiu d'un programa de formació en línia, que ha tingut en compte les necessitats de la MNU. El programa s'adreçarà al personal de la universitat que és clau per al procés de transformació del model educatiu i consta de dos itineraris adaptats a cada perfil:, professorat i membres de l'equip directiu. Es va implementar un programa pilot que incloïa la formació prèvia de facilitadors de la mateixa universitat: 16 membres del Center for Educational Technology and Excellence (CETE) i 14 professors. Un total de 51 membres de la MNU han culminat amb èxit el programa, que després del programa pilot es continuarà desenvolupant.

 

Un projecte de la UOC amb impacte directe sobre la universitat de les Maldives

Per a Marcelo Maina, director del programa de màster universitari d'Educació i TIC (E-learning), el projecte AMED ha estat un èxit per la possibilitat d'implementar un programa de formació. Maina destaca "la millora dels coneixements del professorat i el personal directiu sobre el disseny, la implementació i l'adopció del blended learning". A més a més, el programa continuarà després dels resultats positius del programa pilot.

El professor de la UOC també subratlla que el projecte ha permès consolidar el Center for Educational Technology and Excellence de la MNU. "Cal posar en relleu que hem empoderat un centre de tecnologia, que ha crescut; hem creat un itinerari i hem tingut impacte directe en les pràctiques, tal com posa de manifest l'avaluació de l'experiència, amb un increment important en la predisposició del personal envers el fet de tenir coneixement i implementar-lo", afirma.

Aquest projecte, així com altres projectes de l'eLearning Innovation Center (eLinC) de la UOC, mitjançant les assessories a institucions educatives, i les accions del Vicerectorat de Globalització i Cooperació, posen de manifest el compromís de la Universitat en la transformació digital de l'educació.

El projecte AMED de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat.

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-Learning Research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu

Experts UOC

Foto del professor Marcelo Maina Patras

Marcelo Maina Patras

Expert/a en: Educació i TIC, i tecnologia educativa.

Àmbit de coneixement: Didàctica i organització.

Veure fitxa
Foto de la professora Lourdes Guàrdia Ortiz

Lourdes Guàrdia Ortiz

Expert/a en: Educació i TIC, tecnologia educativa, disseny pedagògic de materials d'aprenentatge multimèdia i de recursos i activitats d'aprenentatge en línia, avaluació dels aprenentatges en línia, dossier electrònic d'aprenentatge (e-portfolios) i didàctica de la llengua en contextos educatius virtuals.

Àmbit de coneixement: Didàctica i organització.

Veure fitxa
Foto de la professora Nati Cabrera Lanzo

Nati Cabrera Lanzo

Professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Subdirectora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació. Directora del màster d'Avaluació i Gestió de la Qualitat de l'Educació Superior

Expert/a en: Avaluació de la qualitat educativa, e-assessment, polítiques, direcció i organització de l'aprenentatge virtual (e-learning).

Àmbit de coneixement: Didàctica i organització educativa.

Veure fitxa
Foto del professor Albert Sangrà Morer

Albert Sangrà Morer

Catedràtic d'Educació
Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Director acadèmic de la Càtedra UNESCO

Expert/a en: Aprenentatge virtual (e-learning), educació i TIC, organització educativa, docència universitària virtual, metodologia docent, polítiques educatives i planificació estratègica de les TIC en educació.

Àmbit de coneixement: Pedagogia.

Veure fitxa

Maite Fernández-Ferrer