«El 'hub' del 22@ ens brinda l'oportunitat de caminar cap a una recerca amb vocació de transformar»

 Marta Aymerich

Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC (foto: UOC)

28/01/2021
Sònia Armengou Casanovas
Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC

 

«La UOC només fa 25 anys!», exclama Marta Aymerich, al capdavant del Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca de la Universitat des del 2013, des d'on ha establert les bases per a un creixement sostingut de l'activitat investigadora de la UOC, tal com confirmen les dades del seu gabinet amb el desplegament del Pla estratègic 2014-2021. Aymerich explica en aquesta entrevista la missió, la visió i els objectius de la recerca per als pròxims anys amb el disseny del nou ecosistema de recerca i innovació de la UOC, una de les peces fonamentals del qual és el hub de recerca al 22@, que serà una realitat el 2022.

«Som una universitat jove amb ganes de continuar aportant més i millor a la societat que ens ha creat i ens acull», explica. Per a Aymerich, «el hub arriba en un moment de creixement de la recerca a la UOC. Necessitem noves formes, entorns i estímuls amb l'ambició de ser referents i tenir incidència sobre els àmbits en els quals centrem la recerca». La UOC vol ser una universitat atractiva, referent i rellevant en R+I en els àmbits de l'aprenentatge en línia (e-learning), la societat xarxa i la salut digital, «que són àmbits transdisciplinaris per definició i, alhora, translacionals», argumenta. Una recerca que, diu, «no ens imaginem d'una altra manera que no sigui interdisciplinària, oberta, col·laborativa i global».

«La pandèmia de la COVID-19 ha posat en relleu la importància que la societat dona a la recerca científica», diu Aymerich, i, per tant, «si la recerca ens ajuda a fer front als reptes actuals i de futur, hem de practicar-ne els valors i fer que traspuïn en la nostra feina diària, buscant activament la participació de la ciutadania». El hub serà la palanca de la UOC per caminar cap a «una recerca amb vocació de transformar», assegura, i amb un «compromís indiscutible» amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Amb el hub de recerca, la UOC referma la seva aposta per l'R+D+I. Quines són les fortaleses de la recerca de la UOC i com les potenciarà aquest nou hub?

Estem dissenyant un ecosistema que permeti impulsar el creixement de la recerca de la UOC durant els pròxims anys. Una recerca que, desenvolupada des de la interacció entre diferents disciplines, sigui capaç de donar resposta als reptes complexos i polièdrics que es plantegen en la nostra societat. El hub és una peça fonamental, un instrument de primer ordre que dona la possibilitat d'ubicar en un mateix espai el personal investigador i el de suport, els laboratoris, els col·laboradors internacionals, els doctorands i tota la resta d'actors i actius de la recerca a la UOC, cosa que facilitarà i potenciarà al màxim les interaccions entre ells i entre les diferents disciplines.

Quins objectius principals persegueix el projecte?

La capacitat de recerca de la UOC ha augmentat molt els darrers anys; entre altres aspectes, ha crescut el nombre d'investigadors i investigadores, de projectes i de captació de recursos externs. Volem interconnectar totes aquestes capacitats i proveir un entorn òptim per fer més recerca, més interdisciplinària i amb més impacte social.

A la UOC, tenim el repte de ser atractius, referents i rellevants en R+I. Atractius captant talent i bons projectes, referents publicant i difonent més i millor, i rellevants fent recerca que tingui impacte social. Tot plegat posant el focus en la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials en general i, en particular, en els àmbits de l'aprenentatge en línia, la societat xarxa i la salut digital. Tots tres es poden representar en una figura helicoidal (com la de l'ADN, però en lloc de ser una doble hèlix, és una triple hèlix), en el sentit que són àmbits transdisciplinaris per definició i alhora translacionals, pensant en els ciutadans que se'n podran beneficiar.

De quina manera la UOC continuarà treballant per ser un referent en recerca sense perdre la vocació de servei? Com es traduirà el compromís de la UOC amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en aquest nou projecte?

La recerca és un aspecte nuclear de la Universitat. Impulsar la recerca per buscar respostes als desafiaments de la nostra societat és impulsar la vocació de servei de la Universitat. El coneixement que es genera a partir dels processos de recerca es trasllada als programes acadèmics; hi aporta nou coneixement i fa més competitiva l'oferta acadèmica i més competents els estudiants. És, en essència, una de les formes de transferència de la recerca.

La UOC té un compromís indiscutible amb l'Agenda 2030. En aquest sentit, som una universitat activa en la implantació de diversos ODS. Pel que fa a la recerca, cal destacar la contribució de la UOC en l'àmbit de l'aprenentatge en línia (dins l'ODS 4, sobre educació de qualitat), en la reducció de les desigualtats (ODS 10) i en pro de la igualtat de gènere (ODS 5), com també en la innovació i les infraestructures (ODS 9) i en la salut digital (ODS 3, sobre salut i benestar). Amb relació a aquest darrer, val a dir que la UOC és qui lidera el clúster de l'Associació Internacional d'Universitats (IAU) entorn de l'ODS 3, precisament per l'existència de l'eHealth Center.

Ara, com ja vam dir al UOC Research Showcase del novembre del 2019 —la trobada periòdica d'àmbit intern amb els actors de la recerca de la UOC—, més enllà de l'etiquetatge de la recerca en cada ODS, la capacitat de transformació social es troba en la interconnexió entre els ODS i les seves fites, com també entre aquestes i els grups de recerca. I, per tant, el hub d'R+I, que busca sobretot la interconnexió, ens brinda l'oportunitat de caminar cap a aquesta recerca amb vocació de transformar, en què és tan important «què» s'investiga com «com» es fa recerca.

El projecte vol captar talent nacional i internacional. Quins actius té la UOC per aconseguir-ho?

La recerca, per definició, és internacional i connectada; els reptes són globals i l'aproximació a les respostes, multidisciplinària. La UOC participa amb els seus grups de recerca en diversos consorcis i xarxes internacionals. El hub ha de permetre reforçar aquestes connexions i acollir aquest talent, i talent futur, en un entorn procliu a l'intercanvi i al treball interdisciplinari. Pensem en una dinamització del hub on el nexe d'unió és l'activitat de recerca i també d'innovació. Una activitat que té lloc trencant barreres d'espai i temps, potenciant la trobada híbrida (física i virtual) i combinant la relació asíncrona i síncrona.

Heu creat un laboratori de dades massives (big data). Per què? A quins centres o grups donarà servei?

Hem reforçat l'estratègia de laboratoris de recerca per donar resposta a les necessitats dels diferents grups i tipologies de recerca de la nostra universitat. La possibilitat creixent d'accedir a grans quantitats de bases de dades obertes per a la recerca és una gran oportunitat, que necessita, però, uns requisits tecnològics (maquinari i programari) i experts en arquitectura de dades. El Data Science Lab és l'aposta de la UOC per facilitar aquest tipus de recerca als projectes que la requereixin.

Feu una aposta, també, per la participació ciutadana mitjançant projectes de ciència ciutadana i de recerca participativa. Per què? Va en la línia de la voluntat de fomentar la comunicació científica per sensibilitzar la societat sobre els avenços en recerca?

El hub del 22@ s'ha dissenyat perquè es pugui connectar físicament i conceptualment amb l'entorn. Es vol poder fer partícips els ciutadans dels projectes de recerca, i no solament com a subjectes d'estudi, sinó també per detectar necessitats (construcció d'objectius d'un projecte, per exemple) i cocrear solucions, cosa del tot imprescindible per a una recerca translacional efectiva. Al mateix temps, volem poder transferir i divulgar els resultats de la recerca que fem; no ens hauria d'estranyar que a l'espai del 22@ els grups facin sessions obertes de divulgació sobre els resultats i l'aplicació de la seva recerca a la ciutadania. És una manera més de transferència i intercanvi de coneixement amb la societat.

Enguany la UOC fa 25 anys. Per què engegueu ara un projecte com aquest?

La UOC només fa 25 anys! Som una universitat jove amb ganes de continuar aportant més i millor a la societat que ens ha creat i ens acull. El hub d'R+I arriba en un moment de creixement de la recerca a la UOC. Necessitem noves maneres, entorns i estímuls amb l'ambició de ser referents i tenir incidència sobre els àmbits en els quals projectem la recerca. Una recerca que no ens imaginem d'una altra manera que no sigui interdisciplinària, oberta, col·laborativa i global.

El 2013 vas assumir el càrrec de vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca. Des d'aleshores, quines són les fites principals que ha assolit la UOC en R+D?

L'objectiu al llarg dels anys ha estat que la UOC sigui reconeguda (també) com a universitat investigadora, actualment amb l'estratègia d'un ecosistema de recerca que posa el focus en la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials. En aquest sentit, un dels cinc eixos del Pla estratègic és perseguir l'excel·lència en recerca i innovació. Amb el desplegament del Pla han augmentat les publicacions científiques, no solament en termes globals, sinó també en termes relatius (publicacions/PDI/any). A més, la visibilitat, tant pel que fa a les publicacions en obert com als articles indexats s'ha més que duplicat; com també s'ha duplicat la captació de fons per a R+I: en els darrers anys s'han captat entre 4 i 5 milions d'euros anuals.

Els resultats són conseqüència de la dedicació del personal docent i investigador, i del personal de suport, a més de la implantació progressiva d'una governança enfocada a la recerca. Les fites des del 2013 fins avui són les següents:

1) Creació de l'Escola de Doctorat, que ha passat de tenir tres programes a tenir-ne nou el curs vinent, tres dels quals interuniversitaris.

2) Disseny i implementació de la governança de l'R+I: cada centre i estudi té el seu propi pla d'R+I, creació de les sotsdireccions de recerca als estudis, més professionalització de la gestió, amb una vicegerència específica per a R+I i mànagers científics.

3) Reestructuració de l'IN3 amb funcionament com a centre CERCA, que ha tingut uns resultats molt rellevants (que gairebé s'han doblat en alguns indicadors) en termes de captació de talent, projectes i recursos externs, com també de visibilitat en nombre de publicacions.

4) Creació de l'eHealth Center, que, gràcies als grups de recerca que s'hi han adscrit (seleccionats mitjançant avaluació externa) i l'estímul de la comunitat investigadora sobre salut digital, té una clara vocació de recerca transformativa.

5) Reorganització de la recerca en aprenentatge en línia, primer amb una sotsdirecció de recerca dins de l'eLearn Center i després com un dels tres àmbits prioritaris (o missions) de l'ecosistema de recerca.

6) En termes de comunicació de la recerca, a part de portar-se a terme un research showcase periòdic, s'està professionalitzant la divulgació científica.

Quins reptes de recerca penses que té la UOC per endavant per, com diu el rector, transcendir?

En un futur més immediat, reforçar l'ecosistema de recerca amb l'ajuda del hub del nou edifici al 22@ i el finançament públic rebut. L'ecosistema busca optimitzar l'entorn, les condicions i els recursos amb els quals es duu a terme l'activitat de recerca i innovació.

En una mirada de futur de manera sostinguda, tenim el repte d'aprofundir en la interdisciplinarietat per fer aflorar la transdisciplinarietat, potenciant la recerca de frontera entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, on la UOC es vol diferenciar i generar impacte social. I no ens cansarem de dir que volem ser atractius, referents i rellevants en R+I en els àmbits d'aprenentatge en línia, societat xarxa i salut digital, que són àmbits transdisciplinaris per definició i, alhora, translacionals.

A més a més, sense que dir-ho en tercer lloc signifiqui que té menys importància, volem implementar bones pràctiques en ciència oberta i ser reconeguts per això, amb totes les dimensions que això implica.

La pandèmia de la COVID-19 ha posat en relleu la importància que la societat dona a la recerca científica, i, per tant, si la recerca ens ajuda a fer front als reptes actuals i de futur, hem de practicar-ne els valors i fer que traspuïn en la nostra feina diària. I ho hem de fer en un entorn de ciència oberta, considerant alhora què aportem a la societat amb les nostres publicacions i com fem créixer —també en qualitat humana— el grup de recerca mateix.

 

UOC R&I 

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció de les TIC amb l'activitat humana, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu #25anysUOC