Docència

Perfil de l'estudiantat

La UOC té estudiants en 138 països

 

52.200
de Catalunya
29.500
d'Espanya (sense Catalunya)
5.600
de la resta del món 
Xifres del curs 2021-2022, les quals no inclouen els estudiants de UOC Corporate.
 
 
Com són?
58 %
dones
38 %
de 25 a 34 anys
90 %
estudia i treballa
54 %
vol estudiar i ampliar coneixements
50 %
tria la UOC perquè pot compatibilitzar feina i estudis
70 %
treballa en el sector privat
2.072
estudiants amb certificat oficial de discapacitat igual o superior al 33%

Xifres del curs 2021-2022.

 

 
35
estudiants UOC de mobilitat Erasmus que marxen
8
estudiants de mobilitat Erasmus que venen a la UOC 
152
estudiants de l'estranger en mobilitat a través de convenis de col·laboració amb institucions i xarxes educatives

Xifres del curs 2021-2022.