Docència

Perfil de l'estudiantat

La UOC té estudiants en 132 països

 

55.800
de Catalunya
31.600
d'Espanya (sense Catalunya)
5.700
de la resta del món 
Xifres del curs 2022-2023, les quals no inclouen els estudiants de UOC Corporate.
 
 
Com són?
59 %
dones
38 %
de 25 a 34 anys
90 %
estudia i treballa
70 %
vol estudiar i ampliar coneixements
47 %
tria la UOC perquè pot compatibilitzar feina i estudis
68%
treballa en el sector privat
2.346
estudiants amb certificat oficial de discapacitat igual o superior al 33%

Xifres del curs 2022-2023.

 

 
30
estudiants UOC de mobilitat Erasmus que marxen
11
estudiants de mobilitat Erasmus que venen a la UOC 
43
estudiants de l'estranger en mobilitat a través de convenis de col·laboració amb institucions i xarxes educatives

Xifres del curs 2022-2023.