Docència

Perfil de l'estudiantat

La UOC té estudiants en 142 països

 

+ de 44.000
de Catalunya
+ de 24.500
d'Espanya (sense Catalunya)
+ de 6.500
de la resta del món 
Xifres del curs 2019-2020, les quals no inclouen els estudiants de UOC Corporate.
 
 
Com són?
57 %
dones
39 %
de 25 a 34 anys
76 %
estudia i treballa i el 13% està en cerca activa de feina
61 %
vol estudiar i ampliar coneixements
47 %
tria la UOC perquè pot compatibilitzar feina i estudis
70 %
treballa en el sector privat
1.944
estudiants amb certificat oficial de discapacitat igual o superior al 33%

Xifres del curs 2020-2021.

 

 
23
estudiants UOC de mobilitat Erasmus que marxen
9
estudiants de mobilitat Erasmus que venen a la UOC 
249
estudiants de l'estranger en mobilitat a través de convenis de col·laboració amb institucions i xarxes educatives

Xifres del curs 2019-2020.