Diversitat de talent

Les persones que formen part de la UOC tenen perfils molt diferents, però un propòsit comú: treballar per respondre a les necessitats de la societat, del mercat de treball, de la recerca i de la formació futures.

En primera persona