Diversitat de talent

Les persones que formen part de la UOC tenen perfils molt diferents, però un propòsit comú: treballar per respondre a les necessitats de la societat, del mercat de treball, de la recerca i de la formació futures.

 

A la UOC volem incorporar el millor talent, vetllant per la igualtat d'oportunitats sense tenir en compte raons de gènere, edat, ètnia o religió, orientació sexual o qualsevol altra condició física, personal o social aliena a les seves condicions de mèrit i capacitat.
 
 

En primera persona