Personal investigador

Els investigadors de la UOC provenen de tot el món i desenvolupen els projectes en un entorn internacional, divers i flexible, fomentant la interdisciplinarietat, el coneixement obert, i la seva transmissió i transferència a la societat.

Apliquen l'expertesa investigadora i els mèrits acadèmics, promovent diferents investigacions que els permeten col·laborar en diferents projectes i fases, i participant-hi. Assumeixen la innovació com un tret identitari i transversal present en totes les activitats, projectes i processos.

La UOC té el distintiu Human Resources Excellence in Research, el segell de qualitat que reconeix la capacitat de generar un entorn de treball favorable a la recerca, fomentant l'estudi i potenciant la carrera dels investigadors en el marc europeu.

Els processos de selecció de la UOC es basen en els principis OTM-R, per tal d'assegurar que se selecciona la millor persona per al lloc de treball.

 
L'OTM-R és conegut per les seves sigles en anglès (open, transparent and merit-based recruitment) i pretén implementar pràctiques de reclutament obertes, transparents i basades en el mèrit. És un dels pilars de la Carta europea dels investigadors i, en particular, del Codi de conducta per a la contractació d'investigadors, publicat per la Comissió Europea el 2005.

Talent UOC