Personal docent col·laborador

El personal docent col·laborador està format per professionals externs a la UOC experts en diferents disciplines, que combinen l'activitat professional principal amb la col·laboració a la UOC.

El seu objectiu és acompanyar els estudiants en les diferents assignatures i programes. Hi ha dues figures, el tutor i el consultor (professor col·laborador).

Els consultors (professors col·laboradors) s'ocupen de resoldre dubtes, dinamitzar els debats i proporcionar un retorn o feedback a l'estudiant, mentre que els tutors acullen el nou estudiant, l'orienten acadèmicament en tots els aspectes relacionats amb el programa formatiu i li donen suport en el desenvolupament d'habilitats perquè es mogui amb una eficàcia màxima pel Campus Virtual. 

Talent UOC