• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Preguntes ms freqents
Metodologia

La metodologia s d'autoaprenentage?

No. Tindrs un professor i uns companys amb els quals t’haurs de comunicar i fer tasques en col·laboraci. A cada unitat del curs trobars uns exercicis autocorrectius que has de fer individualment, per per a progressar i per a superar el curs s fonamental que et comuniquis a l’aula.

Quant de temps cal dedicar a una assignatura?

Si b l’aprenentatge virtual t l’avantatge de la flexibilitat horria, has de ser conscient que segons el creditatge haurs de dedicar al curs entre 8 i 16 hores setmanals per a poder-lo seguir amb xit. Tamb conv tenir en compte els terminis per al lliurament de les activitats avaluables. En general, s recomanable mantenir un ritme constant de treball al llarg de tot el curs i connectar-se a l’aula cada 48 hores com a mnim.