• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Idiomes
Català

Català

Els cursos Català nivell intermedi i Català nivell de suficiència s’adrecen a persones que siguin capaces d’utilitzar la llengua catalana en situacions quotidianes i mitjanament formals. Situats en el campus català de la UOC, s’adeqüen a les necessitats de la comunitat universitària, de tota mena de professionals i del públic en general.

La formació té com a objectiu complementari preparar-te perquè et puguis presentar als exàmens interuniversitaris que et permetran obtenir una certificació oficial, homologada per la Generalitat de Catalunya, dels nivells intermedi (antic nivell B) i de suficiència (antic nivell C). Un cop superat el curs, podràs’t inscriure en aquests exàmens, que la UOC organitza a continuació dels cursos. El preu de la matrícula del curs ja inclou el cost de la primera convocatòria d’aquests exàmens, que són presencials. Aquí pots saber quins són els models dels exàmens.

Per tal de saber si et convé més fer el nivell intermedi o el de suficiència, et recomanem que facis la prova de nivell. Si en canvi vols començar a estudiar català des del principi i et vols matricular de Català Bàsic, pots anar directament a la matrícula.

Per a satisfer les necessitats de persones sense coneixements de català, però amb coneixements d’espanyol, la UOC ara també ofereix el curs Català bàsic al campus castellà.

Cursos semestrals Idioma campus Crèdits Preus
Per cada crèdit l’estudiant haurà de calcular un total de 25 hores de dedicació al llarg del curs.
Català Nivell Bàsic Espanyol 6 384€
Català Nivell Intermedi Català 4 258,04 €
Català Nivell de Suficiència Català 4 258,04 €
Català Nivell Superior Català 4 258,04 €


Avís important: per tal de poder gaudir dels avantatges corresponents, els membres de la comunitat UOC han de fer la matriculació virtual des de la secretaria del Campus Virtual de la UOC.