• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Idiomes
Espanyol

Espanyol per a estrangers

Els cursos d'espanyol per a estrangers de nivell A1, s'adrecen a persones sense cap coneixement previ de la llengua espanyola. Mitjançant materials interactius autocorrectius, s'exposa a l'estudiant a les destreses receptives de la llengua seguint una metodologia comunicativa que integra la gramàtica i l'ús de la llengua per fer deduccions sobre les formes i usos. Les destreses productives, es practiquen seguint un enfocament per tasques individuals o grupals, amb un retorn personalitzar per part del professor. En acabar el nivell A1, els estudiants hauran assolit competències bàsiques per expressar-se en escenaris de la vida quotidiana amb frases senzilles per satisfer necessitats bàsiques: presentar-se, demanar i donar informació bàsica i relacionar-se de forma elemental.

Cursos semestrals Idioma campus Crèdits Preus
Per cada crèdit l’estudiant haurà de calcular un total de 25 hores de dedicació al llarg del curs.
Espanyol A1.1 (Beginner 1) Anglès 4 256€
Espanyol A1.2 (Beginner 2) Anglès 4 256€


Avís important:

Descompte "Comunitat UOC"
Si sou membres de la comunitat UOC, és a dir, heu fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització; si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat, en el moment de fer la matrícula podreu aplicar el descompte "Comunitat UOC".