• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Idiomes
Espanyol

Espanyol per a estrangers

Els cursos d'espanyol per a estrangers de nivell A1, s'adrecen a persones sense cap coneixement previ de la llengua espanyola. Mitjançant materials interactius autocorrectius, s'exposa a l'estudiant a les destreses receptives de la llengua seguint una metodologia comunicativa que integra la gramàtica i l'ús de la llengua per fer deduccions sobre les formes i usos. Les destreses productives, es practiquen seguint un enfocament per tasques individuals o grupals, amb un retorn personalitzar per part del professor. En acabar el nivell A1, els estudiants hauran assolit competències bàsiques per expressar-se en escenaris de la vida quotidiana amb frases senzilles per satisfer necessitats bàsiques: presentar-se, demanar i donar informació bàsica i relacionar-se de forma elemental.

Cursos semestrals Idioma campus Crèdits Preus
Per cada crèdit l’estudiant haurà de calcular un total de 25 hores de dedicació al llarg del curs.
Espanyol A1.1 Anglès 4 256€
Espanyol A1.2 Anglès 4 256€


Avís important: per tal de poder gaudir dels avantatges corresponents, els membres de la comunitat UOC han de fer la matriculació virtual des de la secretaria del Campus Virtual de la UOC.