• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Centre d'Idiomes Moderns Idiomes

Anglès

Anglès

Al Centre d'Idiomes Moderns de la UOC t'oferim cinc nivells d'anglès, dividits en dos cursos per nivell. A més, amb el curs de Cambridge English: First (FCE), et pots preparar per a certificar el nivell B2

 

Francès

Francès

La formació que rebràs als cursos de francès et permetrà presentar-te a les proves oficials del DELF. A més, els estudiants que s’inscriguin al DELF B1 o B2 es beneficiaran de la preparació específica i gratuïta impartida per l’Alliance Française de Sabadell.

Alemany

Alemany

A la UOC aprendràs a comunicar-te en la llengua amb més parlants nadius d’Europa. En treballaràs la gramàtica i coneixeràs els aspectes socioculturals que facilitaran el teu contacte amb alemanys, austríacs i suïssos.

 

Japonès

Japonès

Gràcies a materials web, exercicis en paper i activitats proposades pel professor, aniràs adquirint les destreses necessàries per a comunicar-te en japonès.

Xinès

Xinès

Els cursos de xinès de la UOC aposten per un aprenentatge integral i equilibrat, en el qual es treballen la comprensió i la producció oral i escrita. A més, proporcionen les eines necessàries per a preparar els tres primers nivells dels certificats oficials de xinès Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK).

Català

Català

Aquesta oferta comprèn dos cursos avançats que preparen per a l’obtenció de títols homologats per la Generalitat, així com un curs bàsic per a hispanoparlants sense o amb pocs coneixements de català.
Espanyol

Espanyol

Els cursos d'espanyol com a llengua estrangera faciliten l'adquisició dels fonaments de l'idioma practicant totes les destreses mitjançant la interacció amb els companys i el professor. Alhora, aproximen als estudiants a les varietats estàndards de l'espanyol peninsular i llatinoamericà i a les cultures del segon idioma amb més parlants del món.