• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Idiomes
Japonès

Japonès

Els cursos de japonès de la UOC s’adrecen a persones sense coneixements de japonès i també a les que en tenen un nivell inicial. Aposten per un aprenentatge que desenvolupa habilitats d’ús oral i escrit de la llengua, per mitjà de les tecnologies de la informació i amb una metodologia actualitzada.

A partir del primer curs, Japonès A1.1, començaràs a aprendre el que et servirà per a afrontar alguns escenaris de la vida quotidiana, com, per exemple, presentar-te, saludar, intercanviar correus electrònics, etc. Per a aquest objectiu, començaràs a estudiar els sil·labaris, que permeten dur a terme activitats relacionades amb la comprensió lectora, la interacció i la producció escrites, realitzades tant amb ordinador com a mà.

En el curs A2.2, el més avançat actualment del Centre d'Idiomes Moderns, treballaràs frases, expressions i vocabulari que et serviran en un viatge o en una estada al Japó. Així mateix, adquiriràs coneixements útils sobre costums i cultura japonesos i, alhora, aprendràs a parlar sobre els del teu país d’origen. Els kanji que aprendràs en cada curs són els que faràs servir per a realitzar activitats d’expressió escrita i també els que convé entendre en la vida quotidiana al Japó.

Nivell del Marc Comú de Referència Cursos semestrals Idioma campus Crèdits Preus
Per cada crèdit l’estudiant haurà de calcular un total de 25 hores de dedicació al llarg del curs.


A1

Nivell Inicial
Japonès A1.1 Català 4 258,04€
Japonès A1.2 Català 4 258,04€
Japonès A1.3 Català 4 258,04€
A2

Nivell Bàsic
Japonès A2.1 Català 4 258,04€
Japonès A2.2 Català 4 258,04€


Avís important: per tal de poder gaudir dels avantatges corresponents, els membres de la comunitat UOC han de fer la matriculació virtual des de la secretaria del Campus Virtual de la UOC.