Idiomes

Tots els idiomes

L’Escola de Llengües aglutina tota l’oferta d’idiomes de la UOC sota un mateix paraigua i ho fa amb la incorporació de tècniques i eines del web 2.0 que permeten practicar amb naturalitat i eficàcia totes les destreses de comunicació en una llengua estrangera, incloent-hi la interacció oral.

Els cursos, inicialment dissenyats per als estudiants de la UOC, estan oberts a qualsevol persona que, independentment de la seva condició i formació prèvies, tingui interès a aprendre idiomes virtualment i amb garanties acadèmiques. 

Anglès

Els cursos d’anglès s'organitzen en quatre nivells segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Francès

Ensenyem francès tenint en compte l' especificitat de l'alumnat catalanoparlant o castellanoparlant, i ens apropem a la llengua mitjançant activitats basades en cançons, pel·lícules, webs, etc., tot aprofitant les grans possibilitats comunicatives i la interactivitat de les tecnologies actuals.

Alemany

L'oferta d'alemany comprèn des de cursos per a principiants fins al nivell Intermedi (B1).

Japonès

Els cursos de japonès estan adreçats a principiants o a persones amb un coneixement bàsic de la llengua. Contemplen els nivells dels Marc de referència i els JF Standard per a l’Ensenyament de la Llengua Japonesa. Els estudiants aniran adquirint progressivament diferents destreses amb exercicis de materials web i en paper, i activitats orals i escrites proposades pel professor.

Xinès
 

Els cursos de xinès de la UOC aposten per un aprenentatge integral i equilibrat que inclou les diferents habilitats lingüístiques de comprensió i producció oral i escrita.

Català

Els cursos Català nivell Intermedi i Català nivell de Suficiència s'adrecen a persones que ja siguin capaces d'utilitzar la llengua catalana en situacions quotidianes i mitjanament formals.

Per a satisfer les necessitats de persones sense coneixements de català, però amb coneixements de l’espanyol, la UOC també oferta el curs Català Bàsic al seu Campus Castellà.