Escola_llengues_540x150_noesp

Presentació


L'Escola de Llengües aglutina tota l'oferta d'idiomes de la UOC sota un mateix paraigua i ho fa amb la incorporació de tècniques i eines del web 2.0 que permeten practicar eficaçment totes les competències que fan que es domini un idioma.

A l'Escola de Llengües, la UOC et dóna la possibilitat d'estudiar idiomes independentment de titulacions i coneixements previs.

Els títols de l'Escola de Llengües permetran a l’estudiant acreditar les seves competències, gràcies a l’adaptació dels cursos al Marc europeu comú de referència per a les llengües.

 

Com s'aprenen idiomes a la UOC?

 

Idiomes que s'ofereixen

Cursos semestrals de tots els nivells de:


La docència dels cursos d'anglès, francès, alemany, japonès, xinès i català s'inicia al febrer.
 

 

UOC TV