Escola de Llengües - Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  • Inici
  • /Escola de Llengües
Escola de Llengües


A l'Escola de Llengües, la UOC et dóna la possibilitat d'estudiar idiomes independentment de titulacions i coneixements previs.

L'Escola de Llengües incorpora eines com Langblog o Tandem, que han estat desenvolupades pel projecte europeu SpeakApps, liderat per la UOC. Aquestes permeten practicar eficaçment totes les competències necessàries per dominar un idioma.

Els cursos i títols de l'Escola de Llengües es corresponen amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Això et facilitarà acreditar els teus coneixements.

A més, a partir d’ara podràs inscriure't a l'examen CLUC d'anglès (Certificat de llengües de les universitats de Catalunya), que acredita els nivells B1, B2.1 i B2.

Aquest examen està avalat per l'Associació de Llengües en l'Ensenyament Superior (ACLES) i reconegut per les universitats espanyoles i europees així com per administracions com la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i el Govern Balear.

Les proves del CLUC són presencials i tenen lloc a diferents universitats de Catalunya. Com a estudiant UOC podràs gaudir del preu especial de 75 euros.

Finalment, gràcies a un conveni amb l’Aliança Francesa de Sabadell, els estudiants de francès de la UOC podran examinar-se del diploma oficial de francès DELF des de qualsevol centre examinador d’Espanya i amb la possibilitat de participar en un mòdul virtual i gratuït de preparació per als nivells B1 i B2.

A més, a partir d'aquest semestre podràs inscriure't a l'examen CLUC d'anglès (Certificat de llengües de les universitats de Catalunya) que acredita els nivells B1, B2.1 o B2. El CLUC està reconegut per la Generalitat de Catalunya i per l'Associació de Llengües en l'Ensenyament Superior (ACLES), i està subvencionat per les 12 universitats catalanes. Com a estudiant de l'Escola de Llengües o en general de la UOC podràs gaudir del preu especial de 75 euros.

Idiomes
Més informació sobre les proves de nivell
Anglès Japonès
Francès Xinès
Alemany Català

 

Nous mètodes d'aprenentatge

Propera matrícula: novembre 2014

  • Inici docència: febrer 2015
Informació de matrícula i calendari
Vols més informació?
  • Omple el formulari

    La UOC es posarà en contacte amb tu