Escola de Llengües - Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  • Inici
  • /Escola de Llengües
Escola de Llengües


A l'Escola de Llengües, la UOC et dóna la possibilitat d'estudiar idiomes independentment de titulacions i coneixements previs.

L'Escola de Llengües incorpora eines com Langblog o Tandem, que han estat desenvolupades pel projecte europeu SpeakApps, liderat per la UOC. Aquestes permeten practicar eficaçment totes les competències necessàries per dominar un idioma.

Els cursos i títols de l'Escola de Llengües es corresponen amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Això et facilitarà acreditar els teus coneixements.

A més, a partir d’ara podràs inscriure't a l'examen CLUC d'anglès (Certificat de llengües de les universitats de Catalunya), que acredita els nivells B1, B2.1 i B2.

Aquest examen està avalat per l'Associació de Llengües en l'Ensenyament Superior (ACLES) i reconegut per les universitats espanyoles i europees així com per administracions com la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i el Govern Balear.

Les proves del CLUC són presencials i tenen lloc a diferents universitats de Catalunya.

Finalment, gràcies a un conveni amb l’Aliança Francesa de Sabadell, els estudiants de francès de la UOC podran examinar-se del diploma oficial de francès DELF des de qualsevol centre examinador d’Espanya i amb la possibilitat de participar en un mòdul virtual i gratuït de preparació per als nivells B1 i B2.

Idiomes
Més informació sobre les proves de nivell
Anglès Japonès
Francès Xinès
Alemany Català

 

Nous mètodes d'aprenentatge