Descomptes

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat per el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge .

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa