Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Amb l'objectiu d'ajudar a conciliar l'activitat acadèmica de l'estudiant esportista de competició de la UOC amb els compromisos que l'activitat de l'esport li exigeix, hem creat el Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició, juntament amb la UFEC, el CAR, la Fundació Bepro i el CSD.

El programa acompanyarà els estudiants esportistes de competició al llarg de tota la seva vida acadèmica a la UOC i els donarà el suport necessari en els aspectes acadèmics que entenem que es poden veure afectats per la seva activitat esportiva.

Els estudiants que s'hi acullin gaudiran d'un catàleg d'adaptacions acadèmiques i d'un tutor de suport, complementari del que ja tenen assignat.

El programa integra:

  • Descomptes en el preu de les matrícules
  • Un catàleg d'adaptacions acadèmiques
  • Un tutor de suport extraordinari

Els esportistes de competició vinculats a la UFEC, el CAR, la Fundació Bepro i el CSD que s'acullin al programa tindran un 10 % de descompte en la matrícula.

En el cas de les titulacions oficials, el descompte és aproximatiu, ja que és el resultat d'aplicar un descompte del 25 % sobre el preu dels serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge (preu privat de la matrícula), és a dir, conceptes de la inscripció que fixa el Patronat de la UOC i que no estan vinculats al conveni programa signat amb el departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya.

El descompte que pertoqui s'aplicarà durant tota la durada estimada de l'ensenyament, fins que se superi, i sempre que estigui vigent.

El descompte només s'aplica sobre la primera matrícula d'un crèdit. Per tant, en resten excloses les segones matrícules d'un mateix crèdit (repeticions) i les successives.

  • Substitució de les proves presencials per proves virtuals, sempre que el calendari d'exàmens sigui incompatible amb el calendari competitiu de l'esportista.
  • Flexibilitat en el canvi del full personal de proves, canvis de torns, gestió d'encavalcaments d'horaris, etc.
  • Dret a examinar-se el semestre següent, sense cost econòmic, si un semestre no es pot presentar a les proves finals.
  • Flexibilitat a l'hora de lliurar documents i gestionar altres tràmits acadèmics (AEP, títols...).

Es dotarà l'estudiant esportista d'un tutor extraordinari que l'ajudarà a coordinar-se amb els tutors acadèmics de la UOC i que, a més, tindrà l'objectiu de:

  • Ajudar-lo a gestionar els tràmits acadèmics.
  • Assessorar-lo en les adaptacions i els tràmits acadèmics necessaris per conciliar els compromisos acadèmics i esportistes.
  • Acompanyar-lo en els processos de gestió del canvi entre etapes (com ara després de la carrera esportiva) i en tots els aspectes no estrictament docents que es considerin oportuns.

Si sou esportistes de competició federats i voleu gaudir dels avantatges d'aquest programa, us heu d'identificar en el moment de fer la matrícula a la UOC, mitjançant un codi promocional específic. Podeu sol·licitar el vostre codi a matriculacorporativa@uoc.edu.

També et pot interessar...