Convalidació i reconeixement de crèdits

Des d'aquesta pàgina pots informar-te sobre la sol·licitud d'aquests dos tràmits, les convalidacions d'estudis i/o el reconeixement de crèdits.

Mitjançant l'Avaluació d'Estudis Previs (AEP) els estudiants que vulguin poden convalidar assignatures dels estudis cursats en aquesta universitat o en una altra.

Per la seva banda, el reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP) permet el reconeixement de crèdits en funció de l'experiència professional.

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior
  • Titulacions d'idiomes
  • Cicles formatius de grau superior
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari Vols més informació? i contactarem amb vosaltres.

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

La UOC ofereix la possibilitat de convalidar crèdits als estudiants que tenen un cicle formatiu de grau superior (CFGS). Consulteu si el cicle formatiu que heu fet consta entre els que permeten aquesta convalidació i quines són les assignatures que podeu convalidar en cursar el vostre grau.

Més informació sobre les convalidacions CFGS

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional que es demostri. Per a obtenir aquest reconeixement, s'ha de sol·licitar el reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera, es pot convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació, segons les taules que els estudis han definit per a aquest reconeixement.

Qui pot demanar el RAEP?

Podeu demanar el reconeixement acadèmic de l'experiència professional als estudiants o als futurs estudiants d'un grau, màster universitari o postgrau en el marc de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), d'acord amb les taules de reconeixement aprovades per a cada titulació.

Estudis que reconeixen l'experiència professional

Estudis d'Arts i Humanitats

Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació

Estudis de Ciències de la Salut

Estudis de Dret i Ciència Política

Estudis d'Economia i Empresa

Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació

Per a saber els detalls dels reconeixements del RAEP, ompliu el formulari Necessites més informació? i contactarem amb vosaltres. Si ja heu demanat l'accés a la titulació, els podeu consultar al tutor o la tutora.

img
k1QWy7AIdbs

Pagament fraccionat

Pots fraccionar el pagament del teu grau, màster universitari, o programa de postgrau en quotes.

Informa-te'n

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Tria l'opció que millor s'adapti a les teves necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessi cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per començar el curs al febrer o març

Reconeixement experiència professional

img
ZkWDLHu_0JM

També et pot interessar...

Oferta formativa