25/4/08 · Institucional

La UOC, membre de ple dret de l’'Associació Europea d'’Universitats

La Universitat Oberta de Catalunya ha passat de ser membre associat a ser membre de ple dret en l’Associació Europea d’Universitats (EUA). Aquesta ha estat la decisió presa en la darrera assemblea general d’aquesta associació.

Per a ser membre de ple dret cal demostrar que la institució ha tingut doctorats durant tres anys consecutius, i la UOC ja fa cinc anys que en té. Aquest reconeixement de membre ple dret dóna a la universitat dret a vot a l’assemblea general de l’associació, així com accés a tots els serveis i conferències.

Com a membre de l’EUA, la UOC serà informada regularment de les activitats i serveis que duu a terme aquesta associació en relació amb les tendències i els aspectes polítics vinculats a l’ensenyament superior i a la recerca a Europa.


Conferència de primavera

El mes passat, la Universitat de Barcelona va acollir la conferència de primavera de l’EUA, esdeveniment que va reunir més de tres-cents cinquanta representants d’universitats de tot el continent, entre els quals hi havia la rectora de la UOC, Imma Tubella. Amb el títol «La governança de les universitats europees més enllà del 2010», els participants van debatre els reptes i la missió de les institucions universitàries en la globalització del coneixement.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional