14/9/17 · Institucional

Més de 14.000 estudiants de la UOC obtenen un certificat de competències digitals de la Generalitat

És l'única universitat catalana que ofereix aquest reconeixement oficial des del 2014
Foto: Benjamin Dada / Unsplash (CC)

Foto: Benjamin Dada / Unsplash (CC)

Un total de 14.193 estudiants de la UOC ha obtingut un certificat oficial de competències digitals de la Generalitat anomenat ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació), un reconeixement de les competències digitals adquirides en l'assignatura Competències TIC, transversal a tots els graus que ofereix la Universitat. Superar-la permet als estudiants obtenir automàticament aquesta equivalència. Actualment la UOC és l'única universitat que ofereix a Catalunya aquest reconeixement, i ho fa des del 2014, quan va obtenir del Govern català l'equivalència amb el certificat mitjà de l'ACTIC.

A més, des del curs passat, també es beneficien d'aquesta equivalència els estudiants que han cursat el projecte Competències Digitals a l'FP en els cicles formatius de grau superior de formació professional de la UOC en col·laboració amb Jesuïtes Educació.

L'ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, emès per la Generalitat de Catalunya, entès com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per a assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.


Simplificació de processos de cerca de feina

L' ACTIC és un certificat molt útil en processos de cerca de feina, ja que simplifica els processos de selecció de personal a l'hora d'avaluar les aptituds digitals d'una persona per a ocupar un determinat lloc de treball. Davant de qualsevol empresa o administració, aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d'aprenentatge virtual i l'obtenció d'una certificació professional.

Pel que fa a CTIC (Competències TIC), es tracta d'una assignatura de la UOC, semestral i obligatòria, de sis crèdits ECTS (150 h). És de matrícula recomanada el primer semestre i té com a principal finalitat iniciar els estudiants d'una manera gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC: «ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional». Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació. Al seu torn, el projecte Competències Digitals a l'FP, de 4 crèdits (120 h), és de caràcter obligatori quan els estudiants es matriculen de qualsevol dels cicles formatius de l'FP en línia que ofereix la UOC.

En tots dos casos es treballa mitjançant la metodologia de treball per projectes i en equip, que permet adquirir les competències següents:

• Cerca i selecció de la informació a la xarxa.

• Tractament i elaboració de la informació digital.

• Presentació i difusió de la informació digital.

• Nocions de tecnologia digital.

• Planificació del treball en un entorn virtual.

• Estratègies de comunicació a la xarxa.

• Treball en equip en xarxa.

• Actitud digital.


Actualment, també hi ha la possibilitat que qualsevol persona que estigui interessada a obtenir aquest certificat es pugui matricular exclusivament de l'assignatura en qüestió, sense necessitat d'estar matriculada en cap grau universitari, mitjançant l'oferta formativa d'assignatures lliures de la UOC.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional