30/10/17 · Institucional

Només un de cada quatre treballadors del sector tecnològic és dona

Les conclusions del projecte GENTALENT revelen que la taxa d'atur és superior en el cas de les dones i que el sostre de vidre persisteix
Foto: <a href="https://unsplash.com/photos/-Ss05baqlNg" target="_blank">Unsplash/Paul Bence</a>

El sector tecnològic continua sent un terreny dominat per homes. Malgrat que diversos estudis confirmen que les dones estan tant o més capacitades que els homes per a treballar en aquest sector, la realitat demostra que és un sector molt difícil de feminitzar. No solament perquè el nombre de dones que estudien carreres d’aquest àmbit continua sent molt inferior que el nombre d’homes, sinó perquè també ho tenen més difícil per a entrar al mercat laboral i prosperar-hi. Amb la mateixa preparació i la mateixa experiència, la taxa d’atur i de temporalitat de les dones és superior a la dels homes. Ho demostra un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Barcelona (UB), en el marc del programa RecerCaixa, que evidencia que per cada dona que treballa en el sector de les TIC hi ha 3,5 homes. Només el 23,8% de les persones ocupades en aquest sector són dones. En la franja d’edat compresa entre 31 i 45 anys, la diferència d’ocupació masculina i femenina és de dues dones per cada 5,3 homes.

La recerca, que s’emmarca en el projecte GenTalent i és coordinada per les investigadores Ana M. González Ramos, de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, i Elisabet Almeda Samaranch, del grup de recerca Copolis de la UB, s’ha presentat aquest divendres a Barcelona a les jornades GenTalent: Incorporació, retenció i promoció del talent de les dones al sector tecnològic.

Per tal d’identificar els obstacles i les oportunitats de les dones en aquest sector, les investigadores han analitzat dades estadístiques genèriques, com ara l’Enquesta de població activa (EPA) del 2015. També s’han fet entrevistes a responsables de recursos humans i directius d’empresa i agents de col·locació, i s’ha fet una enquesta a 300 dones. En aquest cas, es tracta d’un formulari en línia que s’ha vehiculat per mitjà d’associacions i col·legis professionals.


Un sector d’oportunitats que necessita la mirada femenina

«Durant la nostra recerca hem constatat que les dinàmiques de treball del sector fan molt difícil que les dones puguin compaginar la feina amb la vida personal. També ens hem trobat amb molts casos de dones que afirmen que el gènere ha estat un obstacle per a trobar feina o evolucionar», afirma González. Aquesta investigadora de la UOC també afegeix que, en aquest sector, els ocupadors, davant d’uns mateixos perfils, opten pels homes, fet que delata que hi ha una certa desconfiança cultural latent envers la capacitat de les tecnòlogues de fer bé la feina.

Actualment, només el 20% de les noies trien carreres tecnològiques, tot i que és un sector amb moltes oportunitats professionals; tendència que anirà a l’alça. El 2030 s’estima que el 85% d’oficis que coneixem ara hauran desaparegut. En canvi, les professions vinculades a l’àmbit de la tecnologia i l’enginyeria augmentaran, perquè seran imprescindibles per a dissenyar i desenvolupar la tecnologia necessària per a una societat hiperconnectada i digital.

González defensa que cal canviar la dinàmica del sector i començar a sensibilitzar els joves sobre la necessitat de trencar el sostre de vidre i facilitar l’accés i la projecció de les dones. «Les dones han de dissenyar el futur de les tecnologies», afirma aquesta investigadora. També ha remarcat que les empreses, per exemple, valoren les habilitats toves (soft skills) femenines: «S’ha demostrat que la incorporació de dones als equips de treball disminueix tensions internes i augmenta l’efectivitat en les decisions i els resultats dels projectes».

Per a facilitar la incorporació de les dones, aquestes expertes recomanen buscar, més enllà de perfils tecnològics, que els processos de selecció tinguin un tribunal de diversos perfils i que sigui mixt, negociar el salari amb perspectiva de gènere i, entre altres qüestions, assegurar les possibilitats de conciliació.

Aquest projecte s’ha desenvolupat amb el suport del programa RecerCaixa (convocatòria 2014). Tant la jornada que s’ha fet aquest divendres a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB com l’estudi han tingut la col·laboració de l’Observatori de les Dones, la Cambra de Comerç de Barcelona, l’Associació de Dones i Tecnòlogues a Catalunya (AMIT-CAT), el Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC), el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació (COITT), Donestech i Alia.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional