7/2/18 · Institucional

Les empreses creades per dones fracassen un 28% menys que les dels homes

Els projectes iniciats per emprenedores tenen més dificultats d'accés a finançament
Foto: <a href="https://pixabay.com/en/workplace-team-business-meeting-1245776/" target="_blank">Free Photos // Pixabay (CC)</a>

El 30% de les empreses creades per dones van fracassar, el darrer any, davant del 58% dels projectes iniciats per homes. Ho assenyala el darrer informe Mapa del emprendimiento 2017, elaborat per Spain Startup-South Summit, el qual es va elaborar agafant una mostra de 1.585 projectes d'arreu del món. Malgrat això, l'estudi remarca que l'emprenedoria femenina continua amb xifres molt discretes, ja que només representa el 18% del total d'empreses noves.

Al seu torn, la iniciativa de suport empresarial Woman's Age impulsada per Telefónica apunta que, del total d'empreses derivades que finança i assessora, les de lideratge femení tenen la meitat de risc de fer fallida que no pas les liderades per homes. L'acceleradora també explica que tan sols el 20% dels projectes tenen dones en càrrecs directius.

Segons dades de l'OCDE, a Espanya hi ha 270.000 dones empresàries i 712.000 treballadores autònomes enfront de 600.000 homes empresaris i 1.248.000 treballadors autònoms. En la majoria dels països, les dones autònomes treballen predominantment en el sector serveis (70% o més). L'OCDE confirma que la majoria dels països continua mostrant divisòries de gènere en l'accés al finançament, factor clau per a l'emprenedoria.


La barrera de la confiança

«Encara que la idea de negoci sigui bona i el projecte viable, el fet que sigui una dona qui hi ha darrere el projecte pot generar desconfiança en alguns potencials socis financers», explica la professora Ana Isabel Jiménez-Zarco, dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Aquesta experta en emprenedoria afirma que les dones tenen més dificultats per a accedir a finançament perquè una part important de les vegades els seus objectius no se centren tant en termes econòmics i, per tant, són menys ambiciosos. A més, considera que generalment les dones mostren una actitud «menys agressiva que no pas els homes a l'hora de lluitar pels negocis», i això també influeix en aquest fet.

Per a Maria Àngels Viladot, professora experta de psicologia social de la UOC, les emprenedores «se senten més motivades a equilibrar les exigències de la feina i la família, i trien ser emprenedores a causa de la flexibilitat associada». En el seu llibre Género y poder en las organizaciones, publicat per l'Editorial UOC, Viladot apunta que diversos estudis demostren que els homes dediquen molt més temps als projectes professionals que no pas les dones, diferència que augmenta en el cas de tenir fills.

Jiménez-Zarco apunta que moltes dones decideixen crear una empresa com a via per a conciliar vida laboral i familiar o bé per a tornar al mercat laboral o esdevenir la seva pròpia cap; i, per tant, «aquests objectius menys financers i més vinculats al creixement personal de l'emprenedora, encara que són una de les raons de la manca de confiança, també expliquen la capacitat de supervivència d'aquestes empreses».


Lideratge rendible

Viladot assenyala que està demostrat que les empreses amb una proporció més elevada de dones al capdavant obtenen millors resultats econòmics que no pas les que tenen òrgans de govern predominantment masculins. «Més que la presència de dones per se, una composició diversa pot produir efectes positius», explica aquesta professora, que assenyala la sensibilitat, la diversitat d'ideologies i l'absència de discriminació com a factors clau per a l'èxit de les organitzacions.

Un altre dels reptes és la visibilització de les dones que tenen càrrecs directius i la lluita contra els rols estereotipats. Si hi ha poques dones visibles i, a més, tenen una mala imatge o generen rebuig, «les dones tindran menys possibilitats de seguir aquesta carrera per culpa dels models de rol», explica Viladot.


Més implicació de l'Administració

Per a millorar les taxes d'emprenedoria femenina cal més proactivitat per part de l'Administració pública, considera Jiménez- Zarco, que demana «reduir la burocràcia i simplificar i agilitzar els processos vinculats a l'obertura de negocis», a més de proposar «la reducció d'impostos i taxes durant els primers anys» de vida del projecte.

Així mateix, Jiménez-Zarco reclama més determinació en la reivindicació de la igualtat efectiva entre dones i homes. «Mentre com a societat no interioritzem la necessitat d'igualtat salarial, la paritat en càrrecs de responsabilitat, el repartiment de les feines domèstiques, no arribarem enlloc», sentencia.

Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional