18/6/18 · Recerca

La UOC i el consorci global DXTera Institute organitzen un simposi per a dissenyar el futur de la tecnologia per a l'ensenyament

Experts en dades i en tecnologia d'arreu del món es troben a Barcelona per debatre sobre la infraestructura tecnològica del futur per a l'ensenyament
Foto: <a href="https://unsplash.com/photos/bJIjpkxeP_w" target="_blank">Unsplash/rawpixel</a>

De quina manera la intel·ligència artificial optima els processos i la presa de decisions de les institucions educatives? Com l’anàlisi de dades massives ajuda els centres acadèmics a fer un seguiment de l’evolució de l’estudiant més enllà dels exàmens? Quins recursos i quines eines digitals identifiquen els punts de millora dels estudiants i faciliten una formació personalitzada? Aquestes i altres qüestions es debatran al simposi internacional Next Generation Student Success, organitzat per DXTera Institute, German Alliance for Education i Strada Education Network i la UOC, els dies 19, 20 i 21 de juny, a Barcelona (Palau Macaya).

Els estudiants tenen una necessitat creixent de treballar i estudiar en entorns digitals integrats que els permetin anar adquirint i construint coneixements, tant de manera individual com col·laborativa, amb més rapidesa i eficàcia. L’objectiu d’aquesta trobada d’experts en aprenentatge en línia (e-learning), adreçada especialment a responsables de presa de decisions i investigadors d’institucions d’ensenyament superior, és analitzar i compartir les millors eines i pràctiques d’intel·ligència artificial per a satisfer les expectatives de l’estudiant del futur.

«DXtera Insititute és un consorci global de professionals de l'educació i la tecnologia que es reuneix per resoldre els reptes tecnològics crítics que afronten les universitats i l'educació superior», va dir el president i cofundador de DXtera Dale Allen. «El nostre enfocament col·laboratiu se centra a aconseguir que, dins de les institucions o les organitzacions educatives, hi hagi una millor integració de la tecnologia i els sistemes d’informació, de manera que els directius puguin accedir a les dades necessàries per a prendre decisions fonamentades que siguin útils per als estudiants. Garantim que els estudiants, el professorat i el personal disposin de la informació en temps real que necessiten perquè els estudiants assoleixin amb èxit els seus objectius.» 
 

El big data, la intel·ligència de negoci o l’aprenentatge automàtic (machine learning: ordinadors que aprenen de manera autònoma basant-se en dades i prediuen així comportaments futurs) es revelen peces clau en el sector de la formació. Aquest conjunt de tecnologies, aplicades en l’anàlisi de l’aprenentatge (learning analytics), recopilen, analitzen i visualitzen dades perquè formadors i formats puguin optimar l’aprenentatge i els entorns en què es produeix. Són tècniques que, per exemple, poden ajudar a identificar estudiants que necessitin més suport en el procés d’estudi i fer-ho amb prou antelació per a poder intervenir i assegurar l’èxit en la consecució de la seva carrera acadèmica.

Per a la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC, Marta Aymerich, aquest simposi és una bona manera d’exemplificar la utilitat de la recerca translacional en educació, atès que es posarà de manifest com el nou coneixement generat per la recerca en diversos camps es pot aplicar en educació i com els seus destinataris principals, els estudiants, se’n poden beneficiar.


Eixos temàtics del simposi

El simposi, que serà inaugurat el dia 19 per Allen, i el sotsdirector de recerca de l’eLearn Center (eLC) de la UOC, Antoni Pérez, se centrarà principalment en tres eixos. El primer serà sobre els entorns d’aprenentatge digitals, en què es debatran quins són els ecosistemes educatius, els serveis i les tecnologies cognitives per a la formació del futur. En el segon, els experts parlaran sobre la intel·ligència de negoci i l’anàlisi de l’aprenentatge per a contribuir a la governança i l’optimació de les operacions i les pràctiques institucionals. I en el darrer eix, vies de formació i carrera professional, es projectaran estratègies per a dissenyar programes acadèmics, per a impulsar competències i habilitats entre els estudiants i per a fomentar que acabin els estudis.


Experts internacionals

En la jornada del dia 20 de juny ―inaugurada per Aymerich―, el rector de la UOC, Josep A. Planell, parlarà en la conferència principal d’obertura sobre entorns digitals d’aprenentatge. Durant aquest dia hi participaran veus internacionals destacades com l'expert en innovació educativa i degà associat d’aprenentatge digital de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), Vijay Kumar.  

En el simposi, també hi serà el director acadèmic de la Universitat System de Geòrgia, Tristan Denley, un especialista en mecanismes nous i innovadors per a ajudar els estudiants i que ha transformat l’ensenyament universitari a Tennesse mitjançant un sistema basat en dades, i la vicepresidenta associada provisional d’Afers Estudiantils i directora de Tecnologies Acadèmiques de la Universitat de Hawaii, Hae Okimoto, experta a integrar tecnologia, dades i polítiques per a impulsar l’aprenentatge. A més, hi participarà el responsable de dades de l’eHealth Center de la UOC, Jordi Conesa, expert en educació a distància i en l’aplicació de l’anàlisi de dades (learning analytics) a entorns no presencials, com el de la mateixa UOC.


Organitzadors

DXTera Institute és un consorci educatiu americà sense ànim de lucre per a ajudar les universitats a optimar l’ús de dades i trobar solucions compartides i innovadores per a superar les barreres tecnològiques. La UOC és el primer centre (hub) europeu d’aquest consorci i té com a objectiu promoure i aglutinar tota l’activitat que es doni en aquest àmbit a Europa. El sotsdirector de recerca, Antoni Pérez, i l’expert en aprenentatge en línia Francesc Santanach, de l’eLearn Center de la UOC, són els representants de la institució en aquesta organització amb seu a Washington.

Strada Education Network és una organització americana sense ànim de lucre dedicada a impulsar ponts més directes i prometedors entre l’educació i l’ocupació per mitjà de la filantropia i la recerca.

German Alliance for Education.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Recerca