29/10/18 · Recerca

Investigadors desenvolupen un sensor que redueix el temps de producció d'un vehicle

El dispositiu millora les condicions de treball perquè evita que els operaris treballin exposats a altes humitats durant la jornada laboral

El sensor costa menys de deu cèntims i substitueix la supervisió manual per a certificar que el cotxe tanca hermèticament
Foto: <a https://unsplash.com/photos/HHaKG9DaQ6w" target="_blank">Unsplash/Fancycrave</a>

Els investigadors Xavier Vilajosana i Joan Antoni Melià, del grup de recerca Wireless Networks (WiNe) de l'IN3-UOC, han desenvolupat un sensor d'humitat que detecta fuites d'aigua a l'interior de vehicles de manera passiva i sense fils. Incorporant aquest sensor en la línia de producció industrial es redueix significativament el temps de muntatge d'un cotxe estàndard alhora que s'evita que les persones treballin exposades a altes humitats durant la jornada laboral.

Una de les fases del procés de muntatge d'un vehicle és la prova de segellat per a comprovar l'estanquitat (water test). Actualment, la comprovació la fan manualment els operadors de línia, però el descobriment dels investigadors de la UOC pot trencar el paradigma. Els sensors, basats en tecnologia de comunicació RFID (Identificació per Radiofreqüència) i col·locats en zones crítiques, detecten les fuites d'aigua automàticament i sense necessitat de la intervenció manual d'un operador en condicions de treball complexes. «La nostra tecnologia fa comprovacions en mil·lisegons, per determinar, per exemple, si hi ha imperfeccions a la carrosseria dels vehicles, com forats, ratllades o peces que no encaixen i que causen fuites d'aigua», explica Vilajosana.

El dispositiu soluciona un dels problemes operatius i de gestió humana més rellevants de la indústria de l'automòbil. «El water test és un dels colls d'ampolla del procés de producció de cotxes. Amb aquest sensor es pot reduir significativament aquest procés i evitar l'exposició contínua dels operaris a alta humitat», assenyala Vilajosana, que també subratlla que el cost del sensor és de menys de deu cèntims d'euro. 

El sensor s'aplica sobre un fragment de paper amb capacitat de comunicació sense fils: incorpora una antena passiva que té un circuit electrònic. «Vam descobrir que aquesta antena emet en una potència diferent si és humida» —explica aquest investigador—. «El que fem és interpretar la variació del senyal de l'antena quan s'ha mullat». Després de les proves de laboratori en un entorn controlat, el grup de recerca començarà una fase de prova pilot i esperen obtenir la llicència en sis mesos aproximadament. Paral·lelament, la Universitat ha sol·licitat la concessió d'una patent a l'Oficina Espanyola de Patents de Marques.
 
Aquesta tecnologia permet millorar la productivitat industrial, gràcies a l'estalvi de temps que comporta l'automatització del procés. En aquest cas, Vilajosana i el seu equip han trobat en les necessitats reals de la indústria de l'automòbil la inspiració per a fer recerca. El primer destinatari és la indústria de l'automòbil, però el sensor tindrà aplicacions en altres sectors.  És una línia de treball recurrent del grup de recerca WiNe. «Ens agrada preguntar directament a la indústria quins problemes tenen i pensar solucions per a problemes reals», apunta. D'aquesta manera és més fàcil que la recerca universitària estableixi vincles forts amb empreses i amb el territori.

Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Recerca