12/12/18

23.000 universitaris i 500 professors han participat en el projecte d'avaluació en línia TeSLA

La iniciativa té l'objectiu de verificar la identitat i l'autoria de les activitats d'aprenentatge en línia

S'ha demostrat que el procés compleix els estàndards de qualitat universitària previstos per l'AQU, així com els aspectes ètics, legals i tecnològics que se'n deriven

Uns 23.000 estudiants, alguns dels quals amb necessitats educatives especials, i 500 professors de set universitats europees, inclosa la UOC, han participat en les proves pilot del projecte europeu TeSLA. Es tracta d’una iniciativa d’innovació liderada per la UOC i finançada per la Comissió Europea que va començar el gener del 2016 amb l’objectiu de desenvolupar un sistema que validi la identitat i l’autoria dels estudiants en les seves activitats i en els exàmens en línia i lluitar contra el plagi.

«TeSLA vol verificar que la persona que hi ha darrere l’ordinador és realment la que diu que és i que, a més, és la persona que ha fet les activitats», assegura Ana Elena Guerrero, coordinadora del projecte i investigadora principal del grup de recerca Technology Enhanced Knowledge and Interaction Group (TEKING), adscrit a l’eLearn Center de la UOC. La iniciativa, que acabarà el març de l’any vinent, disposa d’un pressupost de més de 7 milions d’euros. «Al llarg d’aquests anys hem portat a terme quatre proves pilot. Vam començar la primera amb 600 estudiants i hem acabat l’última amb més de 14.000 universitaris provant el sistema simultàniament», explica Guerrero.

Durant les proves pilot, el sistema TeSLA s’ha aplicat en les activitats d’avaluació que portaven a terme els estudiants incorporant-hi eines de reconeixement facial, de veu i altres instruments que capturen patrons d’escriptura, detecten el plagi i analitzen el llenguatge i l’estil de redacció. «Hem optat per fer ús d’eines que poden ser utilitzades per qualsevol estudiant que tingui un ordinador normal, amb càmera web i micròfon incorporats», assegura Xavier Baró, professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.


Un instrument per a assegurar la qualitat de l’educació en línia

Aquest projecte d’innovació tindrà nombroses contribucions en l’àmbit educatiu, com l’establiment d’un marc de treball europeu per a l’avaluació electrònica (legal, educativa i de qualitat) i guies de bones pràctiques. Al mateix temps, «vol conscienciar de la necessitat de repensar el disseny de les assignatures per a fer una avaluació en línia de qualitat», explica Guerrero.

Gràcies a l’expertesa i la multidisciplinarietat del consorci TeSLA, el projecte ha pogut treballar els processos d’ensenyament i aprenentatge de manera transversal amb altres aspectes que se’n deriven. «No només es tracta d’una iniciativa de desenvolupament tecnològic, sinó que es va més enllà per a treballar amb paràmetres legals, com la protecció de dades, la qualitat universitària i l’ètica», explica la coordinadora del projecte. De fet, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha verificat el compliment dels estàndards de qualitat universitària en el desenvolupament i l’organització de les proves pilot del projecte.

En el futur, assegura la coordinadora, l’aplicació del sistema TeSLA en les universitats en línia i semipresencials «podria representar l’accés de tothom a una formació en línia de qualitat i l’increment de la reputació i la credibilitat de les titulacions i els títols emesos per les universitats».

Les últimes novetats del projecte es van presentar en el marc del seminari sobre Programes en línia i semipresencials: assegurament i avaluació de la qualitat, organitzat per l’AQU.


Qui forma el consorci TeSLA?

Hi ha divuit socis que sumen més d’una seixantena de professionals:

Universitats

 • Universitat Oberta de Catalunya (UOC) - Espanya
 • Universitat de Namur ASBL (UNamur) - Bèlgica
 • Universitat Oberta dels Països Baixos (OUNL) - Països Baixos
 • Universitat St. Kliment Ohridski de Sofia (SU) - Bulgària
 • Open University (OU) - Regne Unit
 • Imperial College London (Imperial) - Regne Unit
 • Universitat Tècnica de Sofia (TUS) - Bulgària
 • Universitat d’Anadolu (AU) - Turquia
 • Universitat de Jyväskylä (JYU) - Finlàndia
 • Institut Mines-Télécom (IMT) - França

Agències de qualitat

 • European Network for Quality Assurance in Higher Education AISBL (ENQA) - Bèlgica
 • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) - Espanya
 • European Quality Assurance Network for Informatics Education EV (EQANIE) - Alemanya

Centres de recerca

 • Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) - Mèxic
 • IDIAP Research Institute Foundation (IDIAP) - Suïssa

Empreses tecnològiques

 • LPLUS GmbH - Alemanya
 • Protos Sistemas de Información, S. L. (protOS) - Espanya
 • WFSW SA (Watchful) – Portugal

 

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits