22/10/20 · Salut

«La pandèmia ens obliga a repensar el model educatiu i el sanitari»

Dra. Claudia Jaramillo

Dra. Claudia Jaramillo

Dra. Claudia Jaramillo

Dra. Claudia Jaramillo

 

La pandèmia de la COVID-19 planteja reptes i oportunitats a les institucions d'educació superior. I també preguntes: s'està formant adequadament els professionals sanitaris del futur? Entrevistem Claudia Patricia Jaramillo Ángel, degana i professora titular de la Facultat de Ciències per a la Salut de la Universitat de Caldas (Colòmbia), per saber com ha d'evolucionar l'educació superior en el context de la COVID-19 i fer-ho d'acord amb els objectius que estableix l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Jaramillo, metgessa i doctora en Salut Pública, és membre del clúster global d'universitats de l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3, "Salut i benestar", liderat per la Universitat Oberta de Catalunya a través de l'eHealth CenterSet institucions dels cinc continents, entre les quals hi ha aquesta universitat colombiana, treballen per fomentar la comprensió i l'aplicació de l'ODS 3 en l'educació superior. El 27 d'octubre, juntament amb l'Associació Internacional d'Universitats (IAU), organitzen la seva primera activitat pública: un seminari web sobre els reptes del sistema educatiu superior per capacitar professionals sanitaris en una època marcada per la COVID-19.

 

La pandèmia de la COVID-19 planteja reptes i oportunitats a les institucions d'educació superior. I també preguntes: s'està formant adequadament els professionals sanitaris del futur? Entrevistem Claudia Patricia Jaramillo Ángel, degana i professora titular de la Facultat de Ciències per a la Salut de la Universitat de Caldas (Colòmbia), per saber com ha d'evolucionar l'educació superior en el context de la COVID-19 i fer-ho d'acord amb els objectius que estableix l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Jaramillo, metgessa i doctora en Salut Pública, és membre del clúster global d'universitats de l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3, "Salut i benestar", liderat per la Universitat Oberta de Catalunya a través de l'eHealth CenterSet institucions dels cinc continents, entre les quals hi ha aquesta universitat colombiana, treballen per fomentar la comprensió i l'aplicació de l'ODS 3 en l'educació superior. El 27 d'octubre, juntament amb l'Associació Internacional d'Universitats (IAU), organitzen la seva primera activitat pública: un seminari web sobre els reptes del sistema educatiu superior per capacitar professionals sanitaris en una època marcada per la COVID-19.

Com han de formar les universitats els futurs professionals sanitaris post-COVID-19?

La pandèmia de la COVID-19 ens obliga a repensar nous processos i mètodes de formació d'estudiants, professionals i comunitats. Per exemple, és important que els plans d'estudi incloguin estratègies virtuals per al desenvolupament de les assignatures. I hem d'enfortir els centres de simulació clínica, formar els docents en la gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i disposar de plans de contingència que ens preparin davant d'epidèmies futures o d'altres reptes de salut global. 

Com a institucions d'educació superior, cal que estructurem programes de pregrau i de postgrau de modalitat virtual i hem de conscienciar els estudiants de la rellevància que té aprofitar aquestes modalitats.

La pandèmia també convida a repensar els sistemes sanitaris. Com caminem cap a models més sostenibles i adaptats als reptes de l'Agenda 2030?

Sens dubte, la pandèmia ens ha motivat a buscar noves alternatives de vida i de feina. Les institucions educatives ens hem repensat i ens hem reestructurat per continuar els processos de formació i per respondre a les necessitats de les comunitats. 

També treballem per enfortir una atenció sanitària dinamitzada per les tecnologies, en què la salut digital és una alternativa sostenible en el temps. Cal repensar el model educatiu i el model de prestació de serveis sanitaris.

La Universitat de Caldas forma part del clúster global d'universitats de l'ODS 3. Com valoreu aquesta col·laboració i les activitats que s'hi fan?

Per a nosaltres, les activitats que ha dut a terme la UOC com a líder del consorci són molt importants. La formació del clúster internacional, que dinamitzarà l'ODS 3, entre d'altres, permet establir una ruta de treball expressada en la missió, la visió i els objectius del clúster. Amb aquest procés hem pogut identificar les fortaleses individuals i reconèixer possibles aliats per al treball grupal.

El treball en xarxa és rellevant per tirar endavant els processos de formació, de recerca i d'apropiació social del coneixement. Reunir fortaleses permet un aprenentatge conjunt i èxits amb un impacte més gran.

Com s'organitza el clúster per assolir els objectius marcats per l'Agenda 2030?

La creació d'un clúster permet prioritzar accions i estratègies per dinamitzar activitats mundials que tinguin impacte sobre les metes que es proposen en l'ODS 3. La feina des de l'acadèmia possibilita generar propostes amb currículums de formació articulats entorn de l'ODS 3 i anteposar projectes de recerca i de projecció que hi estan relacionats, de manera que es pot posicionar i generar un impacte positiu sobre les metes que marca l'Agenda 2030. Com a clúster, és important que ens organitzem i que assignem responsabilitats per avançar en els objectius proposats aprofitant les fortaleses de cadascuna de les institucions que hi participem.

Quines són les àrees de coneixement i les línies de recerca de la Universitat de Caldas que poden aportar més experiència al clúster?

En el marc de la Facultat de Ciències per a la Salut, tenim grups de recerca, com el de Promoció de la Salut i Prevenció de la Malaltia, el de Geriatria i Gerontologia, el de Matern Perinatal i el de Telesalut. Les seves línies de recerca dinamitzen i exploren moltes de les àrees temàtiques i de les metes proposades al clúster.

A més, l'experiència acumulada en salut digital ha permès dinamitzar processos de formació i de recerca a escala nacional i, sens dubte, aquesta experiència serà una aportació significativa per a la dinamització del clúster. Així mateix, el grup de Promoció de la Salut i Prevenció de la Malaltia podrà fer una contribució valuosa als objectius del clúster mitjançant les seves línies de recerca.
La Universitat de Caldas se situa en el desè lloc en els indicadors nacionals de recerca, i això també forma part de la fortalesa institucional que aportem al clúster.

Un dels centres de recerca de la UOC és l'eHealth Center, focalitzat en la recerca i la promoció de la salut digital. En la vostra opinió, com contribueix la salut digital a l'ODS 3 de salut i benestar?

La finalitat de l'ODS 3 és garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats, i la salut digital, tant per la seva dinàmica com per la cobertura que aconsegueix assolir, esdevé una aportació valuosa per aconseguir-ho. Té la capacitat de transformar el sistema sanitari i fer-lo més sostenible, accessible a tothom i salutogènic, és a dir, centrat en les persones.

Mitjançant la salut digital també es poden generar processos formatius adreçats a la comunitat, a agents socials i a professionals. 

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Salut