13/11/20 · Institucional

«Les empreses valoren la capacitat d'integració ràpida dels estudiants als llocs de treball»

Foto: Elsa Puig

Foto: Elsa Puig

Elsa Puig , cercatalents

 

En una nova quotidianitat pandèmica, en la qual tot està encara més avesat al món digital, els professionals de l'ocupació busquen cada cop més perfils de persones que no solament puguin organitzar bé el propi treball, sinó que també tinguin la inquietud de poder-se adaptar constantment a entorns canviants. Parlem de com dialoguen el món educatiu i el professional amb Elsa Puig, cercatalents (headhunter) a Entretalent, una entitat de gestió i formació de persones i habilitats professionals. Puig sovint selecciona graduats de la UOC per a ofertes laborals, i recomana la Universitat a diverses empreses per a la formació dels seus empleats.

 

En una nova quotidianitat pandèmica, en la qual tot està encara més avesat al món digital, els professionals de l'ocupació busquen cada cop més perfils de persones que no solament puguin organitzar bé el propi treball, sinó que també tinguin la inquietud de poder-se adaptar constantment a entorns canviants. Parlem de com dialoguen el món educatiu i el professional amb Elsa Puig, cercatalents (headhunter) a Entretalent, una entitat de gestió i formació de persones i habilitats professionals. Puig sovint selecciona graduats de la UOC per a ofertes laborals, i recomana la Universitat a diverses empreses per a la formació dels seus empleats.

Quin rol ha de tenir la universitat en el pas del món educatiu al laboral?

La universitat ha de tenir un rol facilitador: aportar als estudiants el que es necessita en l'entorn laboral. Com a universitat, cal fer un esforç per mantenir-se al dia, escoltant les empreses i l'entorn, renovant contínuament programes formatius per adaptar-los a les demandes de les organitzacions, que a actualment són molt canviants. 

A més d'impartir continguts de diferents especialitats, s'ha d'integrar més formació de desenvolupament de competències interpersonals i intrapersonals. Les universitats en general haurien d'oferir una formació més integral, i incidir tant en els aspectes intel·lectuals com emocionals dels seus estudiants, aportant un valor afegit.

En quin sentit pot una universitat resultar atractiva per al món de l'empresa? 

Les empreses valoren la capacitat d'integració ràpida dels estudiants als llocs de treball i que puguin aportar visions i maneres de fer diferents. És per aquesta raó que l'actualització de programes formatius serà un aspecte rellevant, a més de l'aportació d'un ventall ampli de mitjans d'aprenentatge. La flexibilitat horària que ofereixi la universitat també serà un element decisori a l'hora d'apostar per la inversió en formació dels seus empleats.

D'altra banda, a part d'impartir continguts alineats amb les necessitats de les empreses, les universitats que aportin plans d'entrenament en habilitats d'intel·ligència emocional, dins de les seves especialitats, aportaran un valor apreciat per les empreses.

Quins són per a tu els punts forts de la UOC que es valoren des del món laboral?

La UOC permet la flexibilitat de l'alumnat per organitzar-se els horaris i poder estudiar des de qualsevol lloc. Permet l'aprenentatge sobre la base d'una avaluació contínua, i també ofereix un ventall ampli d'especialitats i assignatures que permeten donar resposta a la curiositat i l'aprenentatge continu. A part, ofereix uns serveis de suport als estudiants per facilitar-ne la transició al món laboral.

Quines competències tenen els graduats en línia que els diferencien de la resta?

Qualsevol persona que surt al món laboral ha de tenir competències com ara capacitat d'adaptació als canvis, flexibilitat, creativitat, empatia, esperit crític per innovar i cercar solucions a problemes que van apareixent, i també capacitat de treballar en equip i interès per l'autodesenvolupament. Però els graduats en línia destaquen especialment perquè tenen més capacitat d'autogestió i autoaprenentatge, disciplina, automotivació, proactivitat en la recerca d'informació per resoldre problemes i habilitat en l'ús d'eines digitals.

Quin valor afegit aporten aquests graduats a les empreses?

Són persones habituades al procés d'autoaprenentatge, a cercar alternatives quan no saben quelcom, a trobar solucions de manera més proactiva i a mostrar més obertura a aprendre coses noves de manera contínua. Si són persones que han compaginat estudis i feina, aporten capacitat de treball i més entrenament en la gestió del temps.

La pandèmia està canviant els processos de selecció? Com?

Sí; sens dubte ha canviat la dinàmica dels processos de selecció. Des d'Entretalent ja estàvem acostumats a fer processos de selecció a distància, videoentrevistant gent ubicada en diferents continents i fent proves d'avaluació en línia. En els darrers mesos tots els processos de selecció s'han gestionat en línia. 

Cal tenir en compte que en els processos de selecció en línia es perden factors rellevants, especialment variables de cura d'imatge personal i de comunicació no verbal. Això són elements que han de ser compensats amb un ventall més ampli de tècniques d'avaluació psicoprofessionals per part dels professionals de selecció.

En els últims temps estan sortint moltes més posicions 100 % digitals. Els graduats en línia poden estar més preparats per a això?

Sens dubte continuaran sorgint més posicions 100 % digitals. La pandèmia ha accelerat aquest procés: les empreses que es resistien a fer aquests canvis ara han vist que són possibles i que els aporten avantatges. Ara, aquestes posicions 100 % digitals ens obren un nou repte, que és facilitar la integració i la cohesió d'equips de treball i el compromís i la identificació dels treballadors amb l'empresa.

Els graduats en línia estaran més habituats a sentir-se part d'un grup que treballa en línia, hauran desenvolupat més habilitats per relacionar-se en l'àmbit digital i no sentiran tant la limitació de la distància física.

Quins són els perfils professionals que es demanen més actualment?

A part dels professionals sanitaris, per la situació excepcional que estem vivint, hi ha una alta demanda dels perfils de tecnologia d'informació —aplicacions i sistemes facilitadors del teletreball, intel·ligència artificial, dades massives, ciberseguretat—, de professions vinculades amb el control financer i de professions de desenvolupament o reinvenció de negocis (màrqueting digital, vendes i desenvolupament d'experiència de client). 

Atesa la importància que avui en dia donem a la formació contínua, penses que les empreses valoren els models educatius centrats en l'activitat d'aprenentatge?

Sens dubte que els valoren, ja que hem d'anar aprenent contínuament i necessitem exercitar el nostre cervell. El món canvia molt ràpidament i cal guanyar habilitats per adaptar-se als canvis cada vegada amb més agilitat: cal desaprendre i aprendre cada dia. 

El procés d'aprenentatge continu fa que el cervell es mantingui en forma. El cervell és com un múscul i requereix gimnàstica cerebral. Un cervell estimulat dona millors resultats, és més creatiu i productiu. L'agilitat mental aporta un valor diferencial a les organitzacions per fer front a nous escenaris.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional