10/11/21 · Recerca

«La diversitat d'estudiants té un gran potencial per millorar l'aprenentatge»

Alexandra Sedlovskaya: «La pandèmia ens ha obligat a plantejar-nos més bé la pedagogia i qüestions com ara la diversitat, la inclusió i el sentit de pertinença»

Alexandra Sedlovskaya: «La pandèmia ens ha obligat a plantejar-nos més bé la pedagogia i qüestions com ara la diversitat, la inclusió i el sentit de pertinença»

Alexandra Sedlovskaya, sotsdirectora del C. Roland Christensen Center for Teaching and Learning, de la Harvard Business School

 

Alexandra Sedlovskaya és sotsdirectora del C. Roland Christensen Center for Teaching and Learning, de la Harvard Business School. Dissenya i duu a terme treballs de recerca en matèria de gestió de l'educació i pedagogies que donin suport a un ensenyament centrat en els participants. Fa poc va dirigir el seminari web «Com es pot crear un entorn d'aprenentatge virtual inclusiu», part de la Sèrie de Seminaris sobre Digitalització i Transformació (SSDT): Experiències de Recerca Compartides, organitzat pel Digital Business Research Group (DigiBiz). Aquest esdeveniment es va promocionar des dels Estudis d'Economia i Empresa, en col·laboració amb l'Àrea de Globalització i Cooperació, i es va emmarcar en el projecte europeu e-Inclusion, que té per missió proporcionar al professorat eines per propiciar una educació inclusiva i amb consonància amb la diversitat a les aules.

 

Alexandra Sedlovskaya és sotsdirectora del C. Roland Christensen Center for Teaching and Learning, de la Harvard Business School. Dissenya i duu a terme treballs de recerca en matèria de gestió de l'educació i pedagogies que donin suport a un ensenyament centrat en els participants. Fa poc va dirigir el seminari web «Com es pot crear un entorn d'aprenentatge virtual inclusiu», part de la Sèrie de Seminaris sobre Digitalització i Transformació (SSDT): Experiències de Recerca Compartides, organitzat pel Digital Business Research Group (DigiBiz). Aquest esdeveniment es va promocionar des dels Estudis d'Economia i Empresa, en col·laboració amb l'Àrea de Globalització i Cooperació, i es va emmarcar en el projecte europeu e-Inclusion, que té per missió proporcionar al professorat eines per propiciar una educació inclusiva i amb consonància amb la diversitat a les aules.

Com definiria l'educació inclusiva?

Per a mi, l'educació inclusiva és un procés centrat en els participants en què els estudiants senten que se'ls percep com a alumnes individuals i que se'ls valora com a membres d'una comunitat educativa.

Per què és important crear un entorn educatiu inclusiu? Quins són els principals beneficis tant per als alumnes com en termes d'aprenentatge?

La diversitat d'estudiants té un gran potencial per millorar l'aprenentatge. Per a mi, tenir un entorn educatiu inclusiu és clau per desbloquejar aquest potencial. Crea un espai en el qual els alumnes aprenen amb els altres i dels altres compartint perspectives diverses, intercanviant idees i generant nous plantejaments.

Quins són els desafiaments específics d'implantar l'educació inclusiva en un entorn en línia?

Un entorn educatiu en línia ofereix una oportunitat per reunir alumnes amb rerefons i experiències molt diferents. Ara bé, també pot resultar més difícil garantir que tots els alumnes sentin que se'ls percep com a alumnes individuals i que se'ls valora com a membres d'una comunitat educativa. Per exemple, els estudiants poden tenir la sensació que solament són rajoles en el mosaic de la pantalla durant les sessions de classes síncrones, i es poden sentir fins i tot més aïllats dels companys de classe durant l'educació asíncrona. Una pregunta important que ens hem de formular és la següent: en termes pràctics, com fomentem i aprofitem la diversitat d'alumnes per facilitar l'aprenentatge?

Quines són les claus per crear un entorn educatiu inclusiu?

A parer meu, la resposta breu és amb una pedagogia ben definida. Proporciona el nostre disseny dels cursos oportunitats significatives als estudiants per interactuar entre si, sigui de manera síncrona, asíncrona o totes dues? Què podem fer fins i tot abans que comenci el curs per donar la benvinguda als alumnes a la nostra comunitat educativa (com ara contactar amb els alumnes de manera individual per conèixer el seu rerefons, els seus interessos o els seus motius per apuntar-se a les nostres classes i per determinar plegats els objectius del semestre)? Com comencem a construir la sensació de comunitat des del primer dia de classe (per exemple, establint unes normes i unes expectatives ambicioses)? Com la reforcem contínuament al llarg de tot el semestre (amb una participació inclusiva dels estudiants, amb la implicació dels alumnes fora de classe, etc.)?

En què consisteix el marc de les quatre C? Com ajuda a implantar l'educació inclusiva a l'aula?

Qualsevol comunitat necessita normes socials per funcionar bé. Per començar a construir una comunitat educativa inclusiva a la meva classe, presento el marc de les quatre C sobre com aprendrem junts. Són (1) curiositat: perseguir el coneixement de manera col·lectiva; (2) candor: exposar de manera sincera les diverses perspectives; (3) cortesia: aportar idees des del respecte, i (4) coratge: estar disposat a escoltar i a entendre opinions diferents de les nostres.

Què recomanaria als educadors que vulguin fer que la seva classe sigui més inclusiva?

La creació d'un entorn educatiu inclusiu és un procés continu. Jo aconsellaria als docents que es guiessin per les mateixes normes que establim per als alumnes. Mostrar curiositat per les perspectives dels alumnes; reconèixer que el candor, la sinceritat, pot fer que els alumnes siguin més vulnerables i requereix confiança, suport i reciprocitat; respondre als estudiants amb cortesia i bones intencions, i recordar que la voluntat d'escoltar i entendre no solament requereix coratge per part de l'alumnat, sinó també del professorat. Potser no ho farem a la perfecció, però el que importa és practicar-ho, reflexionar-hi i tornar-ho a fer.

Quina mena de recerca està fent en aquest àmbit?

La meva recerca empírica se centra en l'ocultació de la identitat a les organitzacions i les institucions acadèmiques. Algunes de les nostres identitats (com ara les creences polítiques i religioses, l'orientació sexual o la situació socioeconòmica) poden ser menys visibles que d'altres (per exemple, la raça, el gènere i l'edat). Podem ocultar una o diverses de les nostres identitats invisibles per evitar la devaluació social en un entorn, però això pot tenir els seus propis costos psicològics, cognitius i físics. Aquesta recerca subratlla la importància de generar un entorn educatiu inclusiu en el qual els estudiants se sentin segurs (encara que no obligats) a compartir qui són.

Pensa que la situació de la COVID-19 ha generat més consciència sobre l'educació inclusiva? Com veu el futur d'aquest plantejament?

El canvi a l'educació en línia durant la pandèmia ens ha obligat a plantejar-nos més bé la pedagogia i qüestions com ara la diversitat, la inclusió i el sentit de pertinença. A més, aquesta transició va propiciar un diàleg entre educadors d'arreu del món. I, en última instància, va crear un entorn educatiu més inclusiu perquè els docents compartissin perspectives diferents, intercanviessin idees i generessin enfocaments nous. En el futur, espero que l'educació inclusiva es converteixi en un cicle virtuós per a professors i estudiants.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Recerca