17/1/22 · Recerca

De l'autoconfiança a l'empatia: les competències interpersonals, claus per a la innovació social a les organitzacions

La UOC participa en un projecte europeu per impulsar canvis en la innovació social d'empreses i administracions públiques
La formació per a l'assistència a gent gran dependent ha estat un dels sectors estudiats
Alguns perfils professionals relacionats amb les cures tenen dificultats per accedir a formació especialitzada
Per a la UE, la innovació social consisteix a trobar noves maneres de satisfer les necessitats socials que no estan adequadament cobertes pel mercat o el sector públic (foto: Headway / unsplash.com)

Per a la UE, la innovació social consisteix a trobar noves maneres de satisfer les necessitats socials que no estan adequadament cobertes pel mercat o el sector públic (foto: Headway / unsplash.com)

A +RESILIENT, institucions de 14 països europeus uneixen forces amb la finalitat d'abordar la innovació per assolir una competitivitat més elevada de les pimes i estimular el desenvolupament de nous llocs de treball, especialment en l'àmbit de l'economia social. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) participa en aquest projecte europeu amb la investigadora Lídia Arroyo, del grup de recerca de Gènere i TIC (GenTIC), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3).

El projecte recopila informació qualitativa i quantitativa per impulsar el canvi de les polítiques regionals europees per a la integració d'elements d'èxit a la nova política de cohesió de la Unió Europea (UE). +RESILIENT ha identificat les habilitats que asseguren una perspectiva interseccional inclusiva i que són especialment rellevants per a l'economia social.

Aquesta recerca internacional vol ajudar a millorar les polítiques i les pràctiques de les dinàmiques emergents en la innovació social per mitjà de l'ús de dades obertes i de la creació d'una cadena de valor transnacional socialment receptiva. Per fer-ho, s'estudien iniciatives que ja existeixen amb la finalitat d'adaptar-les i testar-les i amb l'objectiu final de capitalitzar-les.

La innovació social necessita les competències interpersonals

Per identificar les habilitats implicades en el procés de canvi, l'estudi ha analitzat les habilitats considerades com a «dures», que s'acrediten mitjançant titulacions específiques, i les considerades com a «toves», vinculades als valors i les actituds i requerides a escala individual. El projecte també ha estudiat els factors de les organitzacions per promoure la innovació social i digital inclusiva. Globalment, la mostra d'estudi aglutina 366 participants d'11 regions i 7 països de la UE.

Entre les principals habilitats toves identificades com a necessàries per fomentar la innovació social digital, Arroyo destaca habilitats interpersonals com l'empatia, la gestió de les relacions i els conflictes socials, el treball en equip i les habilitats comunicatives, i també l'autoconfiança en les capacitats pròpies, el compromís ètic individual i l'adaptabilitat per treballar amb persones amb punts de vista i enfocaments diferents.

Pel que fa a les habilitats dures, la investigadora subratlla les habilitats per gestionar i analitzar adequadament les dades i la informació per entendre el context social i identificar les necessitats socials. A més, els descobriments de l'estudi mostren la importància de les habilitats interdisciplinàries i la necessitat de combinar perspectives i capacitats de diferents sectors i camps del coneixement, és a dir, perspectives sociohumanístiques i tecnològiques.

Per a la UE, la innovació social consisteix a trobar noves maneres de satisfer les necessitats socials que no estan adequadament cobertes pel mercat o el sector públic. Aquesta innovació també ha d'afavorir els canvis de comportament necessaris per resoldre els grans reptes de la societat, capacitant la ciutadania i generant noves relacions i models de col·laboració.

La innovació social va ser l'objecte principal del passat VI Transfer Webinar, organitzat pel grup de recerca GenTIC de la UOC en el marc de +RESILIENT. L'objectiu d'aquest seminari era transferir el coneixement generat pel projecte sobre temes com el potencial de les eines digitals per fomentar la innovació social; com es pot donar suport a la participació i la implicació en els processos d'innovació social, la innovació social i el turisme, i les lliçons apreses sobre el paper dels poders públics en la promoció de la innovació social i les organitzacions amb alta vocació i capacitat de resposta social.

L'equip de recerca ha analitzat els resultats globals del projecte europeu en relació amb els debats actuals sobre el futur del treball i els factors organitzatius necessaris per generar innovació social digital sostenible. «+RESILIENT no solament ha atès les habilitats requerides per a la innovació social digital, sinó que també ha explorat com tenir la capacitat de mobilitzar-les», afirma Arroyo.

El futur professional de la cura de gent gran dependent

Entre altres entitats que participen en +RESILIENT, Barcelona Activa, de l'Ajuntament de Barcelona, ha presentat conclusions dels sectors analitzats, com el servei assistencial a gent gran dependent a la capital catalana. En aquest cas, s'han estudiat els recursos per a l'orientació i la formació professional de les persones que hi treballen. El projecte apunta com a claus la sensibilització social, la política per a la millora del sector de l'economia del treball de les cures, la identificació de realitats parcialment conegudes i les tendències futures del sector.

Des de +RESILIENT s'indica que hi ha perfils professionals relacionats amb les cures que tenen dificultats per accedir a l'ensenyament i la formació. L'equip del projecte assenyala que cal formació que certifiqui i millori les habilitats dels cuidadors i cuidadores i que cal apostar per incrementar les competències digitals de les persones que treballen en el sector assistencial.

Mediterranean Open Resources for Social Innovation of Socially Responsive Enterprises (+RESILIENT) és un projecte (número 3303) del programa Interreg MED, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que promou recursos oberts per a la innovació social i digital d'empreses socialment responsables a l'àrea mediterrània, especialment d'empreses que operen en l'economia social.

Aquesta recerca afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 8: promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, l'ocupació i el treball digne per a tothom.

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 52 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.

Més informació: research.uoc.edu #25anysUOC

Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Recerca