22/3/22 · Institucional

La UOC, primera universitat catalana amb tota l'oferta oficial acreditada

Tots els títols de graus i de màsters universitaris oficials que imparteix la UOC han quedat acreditats automàticament per sis anys més
AQU Catalunya reconeix la capacitat per exercir la funció de verificació, de seguiment i d'avaluació de les titulacions a la UOC. (Foto: UOC)

AQU Catalunya reconeix la capacitat per exercir la funció de verificació, de seguiment i d'avaluació de les titulacions a la UOC. (Foto: UOC)

Per oferir una formació de qualitat, les universitats han dissenyat i implantat sistemes de garantia interna de la qualitat que vetllen per la millora contínua de la formació que ofereixen al seu estudiantat. L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, acompanya els centres a dissenyar aquests processos perquè segueixin uns estàndards de qualitat comuns i n'avalua el grau d'implantació. En aquest context, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) està d'enhorabona perquè AQU Catalunya ha certificat favorablement el seu sistema de garantia interna de qualitat i el Consell d'Universitats del Ministeri d'Universitats ha declarat l'acreditació institucional, i l'ha convertit així en l'única universitat de Catalunya que la té per a tota la seva oferta oficial. I què representa aquesta fita exactament? Doncs que tots els títols de graus i de màsters universitaris oficials que imparteix la UOC han quedat acreditats automàticament per sis anys més.

La resolució d'aquesta acreditació ha arribat el 7 de març. Per al vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, Carles Sigalés, aquesta fita "és el fruit d'un treball intens i col·lectiu, en què s'han implicat tots els estudis, tot el professorat i les àrees de gestió que donen suport a l'activitat docent, amb el lideratge de l'Àrea de Planificació i Qualitat".

Per al vicerector Sigalés, "l'AQU ens reconeix la capacitat per exercir nosaltres mateixos aquesta funció de verificació, de seguiment i d'avaluació de les titulacions i, per tant, d'acreditació de les nostres pròpies titulacions". Aquesta capacitat d'autoavaluació es tradueix en "menys dependència de les avaluacions externes", però, com constata Sigalés, "també vol dir que hem de ser molt més responsables amb les nostres pròpies avaluacions".

Per la seva banda, la directora de l'Àrea de Planificació i Qualitat de la UOC, Maria Taulats, considera que "un cop assolida la fita, el repte ara és mantenir i millorar els resultats de la renovació d'aquí a sis anys. I, al mateix temps, seguint les recomanacions del comitè avaluador de la certificació SGIQ (sistema de garantia interna de la qualitat), estenem el model de gestió per processos del nostre sistema de gestió de la qualitat a tota l'organització".

A Catalunya hi ha 25 centres de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili que han rebut l'acreditació institucional, però la UOC és l'única que l'ha rebut globalment, com a centre únic, per a tots els graus i màsters universitaris que ofereix de manera oficial, independentment dels estudis en els quals s'emmarquen.

La UOC té una particularitat diferent respecte la resta d’universitats, i és que és considerada un centre únic i no un conjunt de facultats o centres, per això és la primera en obtenir aquesta acreditació en el seu conjunt de titulacions de grau i màster universitari.

Sobre l'acreditació institucional

L'acreditació institucional dels centres universitaris comporta l'acreditació de tots els títols universitaris oficials de nivell de grau i màster que s'imparteixen en aquell centre per un període de sis anys renovables. Actualment, les universitats catalanes i AQU Catalunya estan treballant per impulsar l'acreditació institucional en el període 2022-2024 per tal de substituir el procés d'acreditació de títol a títol dels programes formatius. D'aquesta manera, es reforça l'autonomia universitària, es redueix la càrrega avaluadora i s'incrementa l'eficiència per a tot el sistema universitari català.

I quins són els requisits que cal complir? D'acord amb el Reial decret 640/2021, els centres que tenen certificada la implantació del seu sistema de garantia interna de la qualitat i han acreditat com a mínim el 50 % dels graus i el 50 % dels màsters que imparteixen poden optar a l'acreditació institucional.

Els informes d'avaluació elaborats per AQU Catalunya relatius a la UOC es poden consultar al portal EUC Informes.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional