26/5/22 · Institucional

La UOC obre a la societat el seu canal de consultes i denúncies

Amb l'obertura d'aquest canal, la Universitat fa un pas més cap a una cultura ètica i d'integritat corporativa
Foto: Sergey Zolkin / Unsplash

Foto: Sergey Zolkin / Unsplash

La UOC compta amb un canal de consultes i denúncies per facilitar un mitjà confidencial a qualsevol persona que vulgui comunicar, fins i tot de manera anònima, una infracció de la legislació o la normativa vigent duta a terme per un treballador o treballadora de la Universitat i de la qual tingui coneixement. Per normativa interna s'entén el conjunt de codis, polítiques, procediments, instruccions, protocols, reglaments i manuals de la UOC, entre d'altres. Enguany, la Universitat fa un pas més i decideix obrir a la societat aquest canal de consultes i denúncies.

Amb l'obertura d'aquesta via a persones externes, "mantenim el nostre compromís no tan sols amb el compliment de la legalitat vigent, sinó també amb la promoció d'una veritable cultura ètica i d'integritat corporativa a la nostra activitat diària", diu Adriana Antich, responsable de compliment normatiu (compliance officer) de la UOC i delegada de protecció de dades.

Així, qualsevol persona que no treballi a la UOC i que tingui coneixement o sospites fonamentades de la comissió d'una irregularitat podrà comunicar-ho a CO-RESOL, plataforma que està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. Com fins ara, la gestió d'aquest canal continuarà a càrrec del comitè de compliment de la Universitat i mantindrà les mateixes garanties de màxima confidencialitat i anonimat de la persona denunciant.

A més, la UOC publicarà en obert el seu compliment normatiu al portal de la institució, on es detallaran els passos que cal seguir per tramitar una denúncia.

Des de l'any 2015 la UOC disposa d'un sistema de gestió de compliment penal (SGCP) propi en el marc del qual s'identifiquen les conductes de risc que poden generar responsabilitat penal a la persona jurídica, així com les mesures de control implementades a la Universitat que mitiguen el risc de comissió d'aquests delictes.

Des de llavors s'han dut a terme nombroses actuacions en matèria de compliment normatiu, com la implementació de formularis per formalitzar consultes i interposar denúncies el 2017 o la posada en marxa de CO-RESOL el 2020.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional