2/2/23 · Salut

«Els mòbils són una eina eficaç per informar sobre salut sexual a adolescents en països amb barreres socioculturals»

Paul Macharia al Kenyatta International Convention Centre, una de les icones de Kenya

Paul Macharia al Kenyatta International Convention Centre, una de les icones de Kenya

Paul Macharia , doctor per la UOC dins el programa de Tecnologies de la Informació i de Xarxes

 

Oferir al jovent informació sobre salut sexual i reproductiva de manera clara, directa i sense barreres. Aquest és l'objectiu del col·lectiu sanitari, educador i investigador de diferents racons del planeta, especialment en aquells països amb pocs recursos en què la salut sexual continua sent un tabú.

Amb el seu treball doctoral a la UOC, "Leveraging mobile phone-based technologies to provide on-demand adolescent sexual reproductive health information in a resource-limited setting: Kibra, Nairobi County", l'investigador kenyà Paul Macharia analitza el potencial de les tecnologies mòbils per resoldre aquest problema i acostar la salut sexual als joves de Kenya (accés obert a resultats del treball de tesi).

Es tracta d'una tesi interdisciplinària, a cavall entre l'eHealth Center i els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT). Després de la seva lectura aquest desembre passat, Paul Macharia es va doctorar dins del programa de Tecnologies de la Informació i de Xarxes de la UOC, sota la direcció d'Antoni Pérez Navarro, investigador del grup ICSO, i Carme Carrion Ribas, investigadora principal de l'eHealth Lab. Parlem amb Paul Macharia per conèixer millor els objectius i els resultats del seu treball.

 

Oferir al jovent informació sobre salut sexual i reproductiva de manera clara, directa i sense barreres. Aquest és l'objectiu del col·lectiu sanitari, educador i investigador de diferents racons del planeta, especialment en aquells països amb pocs recursos en què la salut sexual continua sent un tabú.

Amb el seu treball doctoral a la UOC, "Leveraging mobile phone-based technologies to provide on-demand adolescent sexual reproductive health information in a resource-limited setting: Kibra, Nairobi County", l'investigador kenyà Paul Macharia analitza el potencial de les tecnologies mòbils per resoldre aquest problema i acostar la salut sexual als joves de Kenya (accés obert a resultats del treball de tesi).

Es tracta d'una tesi interdisciplinària, a cavall entre l'eHealth Center i els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT). Després de la seva lectura aquest desembre passat, Paul Macharia es va doctorar dins del programa de Tecnologies de la Informació i de Xarxes de la UOC, sota la direcció d'Antoni Pérez Navarro, investigador del grup ICSO, i Carme Carrion Ribas, investigadora principal de l'eHealth Lab. Parlem amb Paul Macharia per conèixer millor els objectius i els resultats del seu treball.

Els i les adolescents necessiten coneixements, habilitats i valors en matèria de salut sexual i reproductiva. Fins a quin punt són importants per empoderar-los i garantir la seva salut?

La salut sexual i reproductiva té un impacte per a tota la vida en els adolescents, les seves famílies i les seves comunitats. Comptar amb coneixements, habilitats i valors sobre salut sexual enforteix la presa de decisions i determina els seus comportaments. A més, prevé malalties de transmissió sexual, embarassos entre adolescents i impactes emocionals que poden posar en risc la seva salut mental, entre altres problemes.

Com és l'educació sexual del jovent a Kibera i a Kenya?

En general, l'educació sexual recau sobre les mares i els pares, ja que amb prou feines es dona informació a les escoles. Les recerques assenyalen que només prop del 15 % dels adolescents té accés a aquesta mena d'informació. S'estima que, dels 32.017 nous casos de VIH reportats a Kenya el 2020, 11.229 (el 35 %) es van donar entre adolescents i joves d'entre 15 i 24 anys. Aquestes dades mostren la necessitat i la urgència d'informar sobre salut sexual i reproductiva als joves de Kenya.

Quines són les dificultats principals per fer-los arribar aquesta informació?

Les barreres culturals, religioses i socials. A més, també hi ha desafiaments legals i polítics: per exemple, els adolescents de menys de 18 anys no poden rebre informació ni serveis sobre anticonceptius. Diversos proveïdors d'atenció mèdica s'atribueixen un paper de "vigilància" dels adolescents que intenten accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. Volen determinar el que és millor o adequat per a aquests adolescents en funció dels seus propis estàndards i valors, i això impacta negativament en els resultats de salut.

Els telèfons són un mitjà efectiu per arribar al conjunt de joves i oferir-los la informació que necessiten?

Sí, per diferents motius. Els adolescents i els joves fan servir els seus telèfons per accedir a internet, a les xarxes socials i a mitjans de comunicació com els missatges o les trucades de veu. En oferir informació sobre salut sexual a través dels telèfons mòbils, el contingut es pot individualitzar segons les seves necessitats, la informació està disponible a la carta i s'augmenta la confidencialitat dels usuaris.

Part dels teus estudis es basen en la idea de brindar informació sobre salut sexual i reproductiva a través d'una aplicació. Ens podries explicar breument aquest mètode?

Per descomptat! Es va utilitzar un enfocament de disseny centrat en les persones (HCD, per les sigles en anglès). Això va involucrar dos aspectes: establir les necessitats d'informació sobre salut sexual i reproductiva i la bretxa entre els adolescents a Kibera, d'una banda, i conèixer quina tecnologia mòbil prefereixen per rebre informació a la carta, de l'altra.

Quins van ser els resultats principals?

En l'estudi qualitatiu, les noies i els nois van indicar que necessitaven informació sobre identificació d'infeccions de transmissió sexual, relacions sexuals, abstinència en menors de 18 anys, anticonceptius per a joves a partir de 18 anys i consum de drogues. Van preferir la tecnologia USSD (acrònim de l'anglès unstructured supplementary service data), que es basa en la interacció mitjançant missatges curts que no s'emmagatzemen en els dispositius dels usuaris.

L'aplicació va ser útil per guiar els adolescents en la presa de decisions i millorar els resultats de salut?

Els resultats de la recerca van mostrar un canvi significatiu des del punt de vista estadístic en el coneixement sobre salut sexual, i això pot comportar una millora en la presa de decisions. Les usuàries i els usuaris van assenyalar que és possible que hagin pogut identificar més de pressa els símptomes de les malalties de transmissió sexual, i esperem que això els porti a buscar atenció mèdica per millorar els seus resultats de salut.

Creus que la salut digital i la tecnologia amb una metodologia centrada en les persones poden canviar el futur de la medicina i la salut?

Definitivament, per diverses raons. Moltes aplicacions o procediments de salut digital s'han desenvolupat arreu del món en l'última dècada; tanmateix, molt poques s'han convertit en l'estàndard d'atenció mèdica. Això es deu, principalment, als desafiaments d'usabilitat i experiència de l'usuari. Un disseny centrat en les persones fa servir el retorn dels usuaris per millorar iterativament el producte final, de manera que afavoreix que aquest satisfaci les seves necessitats i requisits. A més, en entorns amb recursos limitats, com ara Kenya, els proveïdors d'atenció mèdica no són suficients. Els procediments de salut digital podrien contribuir a augmentar l'accés a serveis sanitaris de qualitat.

Quina importància té trobar maneres innovadores de combinar camps com la informació, la tecnologia, les xarxes i la salut i continuar investigant sobre aquest tema?

Els enfocaments innovadors són necessaris per satisfer les necessitats actuals i emergents en l'accés a l'atenció mèdica, especialment en entorns amb recursos limitats. Ho són per al disseny, el desenvolupament i la creació de prototips de procediments de salut digital. En general, l'enfocament del disseny centrat en les persones està compost per un equip multidisciplinari amb diferents habilitats i experiències, la qual cosa impacta de manera positiva en el disseny del producte final. Els procediments que s'han creat amb aquesta mena d'enfocament tenen el potencial de convertir-se en l'estàndard d'atenció mèdica.

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital

Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Salut