8/2/23 · Cultura

La UOC participa en un projecte europeu per millorar la resposta a emergències provocades pel canvi climàtic

Catalunya ha estat seleccionada per ser una de les quatre zones de proves a Europa per estudiar l'aplicació d'eines a fi d'optimitzar la gestió d'emergències meteorològiques com a mesura de millora de la resiliència davant del canvi climàtic
El projecte, en què participen tretze països, es farà a Catalunya a través de Protecció Civil de la Generalitat, la UPC, la UOC, l'empresa Hyds i els ajuntaments de Terrassa i Blanes i té el suport de l'agència ACCIÓ
Catalunya rebrà 2,5 milions d'euros de la Comissió Europea per aquesta iniciativa
L'objectiu de l'inciativa és millorar les capacitats de detecció de situacions extremes com les inundacions, les onades de calor i el risc d'incendi forestal. (Foto: Chris Gallagher/Unsplash)

L'objectiu de l'inciativa és millorar les capacitats de detecció de situacions extremes com les inundacions, les onades de calor i el risc d'incendi forestal. (Foto: Chris Gallagher/Unsplash)

Catalunya ha estat una de les dotze regions seleccionades per la Comissió Europea per participar en un projecte europeu dotat amb un finançament de 25 milions d'euros per optimitzar la preparació davant d'emergències greus causades pel canvi climàtic. L'objectiu de la iniciativa, anomenada RESIST i emmarcada en la missió "Adaptació al Canvi Climàtic" del programa Horizon Europe de la UE, és millorar les capacitats de detecció de situacions extremes com les inundacions, les onades de calor i el risc d'incendi forestal, així com aconseguir augmentar la preparació de la societat i els municipis. El projecte, que va començar el gener passat, s'allargarà durant cinc anys. 

L'aplicació a Catalunya rebrà 2,5 milions d'euros a través dels socis que formen part del projecte: la Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, el Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el grup d'investigació CareNet de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'empresa Hyds i els ajuntaments de Terrassa i Blanes. El projecte té el suport d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Treball.

La iniciativa europea preveu que s'implementin quatre grans zones de proves a Europa ubicades a Catalunya, Finlàndia, Dinamarca i Portugal. A Catalunya, en concret, s'estudiarà com detectar els efectes dels perills meteorològics amb més anticipació i es posarà l'accent en l'àmbit municipal amb les adaptacions necessàries a les diferents realitats territorials, tenint en compte les característiques de cada municipi. S'analitzaran específicament les activitats més vulnerables, com poden ser les turístiques i, en particular, els càmpings. Així, a través de l'anàlisi en temps real de l'impacte de fenòmens de risc, es dissenyaran noves mesures regionals, instruments polítics i solucions tecnològiques.

Aquestes solucions han de permetre incrementar els nivells d'inversions ecològiques, reduir les pèrdues econòmiques per perills naturals, com les inundacions, i minimitzar la bretxa de protecció climàtica. A més, serviran per fer partícips els ciutadans a fi de construir més resiliència davant d'aquestes disrupcions ambientals i potenciar les capacitats dels municipis per fer front a aquests fenòmens provocats pel canvi climàtic.

"RESIST és una gran oportunitat per col·laborar en una missió tan important com la del canvi climàtic, desenvolupant i compartint mètodes participatius amb altres regions, i cooperar en la creació de xarxes interdisciplinàries i transversals per enfrontar-se als greus efectes del canvi climàtic", segons Israel Rodríguez, investigador principal del grup CareNet de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, que conjuntament amb Miriam Arenas, participa en el projecte.

Per a Rodríguez, Catalunya tindrà un paper clau en el projecte com una de les regions encarregades d'impulsar innovació tecnològica i social per afavorir l'adaptació al canvi climàtic. "CareNet contribuirà a treballar els aspectes socials d'aquesta adaptació i a fomentar una estratègia de prevenció, preparació i resposta més inclusiva, diversa i col·laborativa", assenyala.

Catalunya és una de les 12 regions que participen en aquest projecte europeu, que engloben un total de 22 milions de persones. Les conclusions que es derivin del demostrador ubicat a Catalunya es compartiran amb la regió italiana de Puglia i la portuguesa de Baixo Alentejo, especialment les problemàtiques per inundacions, onades de calor i incendis forestals.

Un pas més per millorar la gestió d'emergències

El projecte europeu RESIST dona continuïtat a les millores assolides mitjançant el projecte europeu ANYWHERE i vol traslladar als municipis i a les activitats vulnerables les capacitats assolides en aquesta iniciativa. Aquest projecte, coordinat pel CRAHI de la UPC, va permetre a l'empresa Hyds desenvolupar una eina —que ja és operativa i que utilitza la Direcció General de Protecció Civil— que ha millorat substancialment la gestió de les emergències per riscos meteorològics en el context de canvi climàtic i especialment per inundacions. L'instrument és capaç de detectar en temps real els fenòmens extrems d'inundació amb una anticipació de dues hores abans que impactin.

La presència del CRAHI de la UPC i l'empresa Hyds al projecte RESIST permetrà aquesta adaptació al món municipal, conjuntament amb els ajuntaments de Terrassa i Blanes, molt actius en la recerca de solucions d'adaptació al canvi climàtic i a les problemàtiques d'inundabilitat dels seus municipis. Com a valor afegit a tot el que s'ha fet fins ara, aquest procés incorporarà un vessant de la percepció social del risc a través de l'equip d'investigació CareNet de la UOC amb l'objectiu d'aconseguir augmentar la capacitat d'autoprotecció de les poblacions afectades.

Altres projectes europeus d'adaptació de la gestió d'emergències al canvi climàtic

Catalunya també participa en altres projectes europeus vinculats a l'adaptació de la resposta i gestió d'emergències al canvi climàtic. Fa poc s'ha obtingut el finançament de la Unió Europea per al projecte CLIMAAX, amb un total de 20 milions d'euros i en el qual participen la Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Aquest projecte, d'una durada prevista de quatre anys, comença aquest mes de gener amb la reunió inicial de socis els dies 23 i 24 a la ciutat neerlandesa de Delft. El projecte té com a finalitat l'adaptació al canvi climàtic a través de l'avaluació del risc climàtic a escala regional, tractant en l'àmbit local amb les dades i els escenaris de referència paneuropeus establerts. 

El projecte CLIMAAX treballarà en aquesta interfase des del punt de vista de les anàlisis i el suport pràctic a les regions i comunitats, oferint un marc d'avaluació del risc climàtic estandarditzat i facilitant les eines per accedir a les dades i als models. Per fer-ho possible s'han escollit cinc regions europees pilot que serviran com a exemple d'aplicació, entre aquestes, Catalunya. L'avaluació del risc climàtic permet definir escenaris a partir dels quals adaptar els plans de protecció civil que estableixen la resposta a les emergències, en aquest cas per riscos vinculats al canvi climàtic.

Aquesta projecte amb la participació de la UOC afavoreix els Objectius de Desenvolupament Sostenible, 13, acció per al clima.

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital

Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.

Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Cultura