15/11/23 · Institucional

La UOC incorpora les competències professionals més sol·licitades a la seva oferta formativa a través de la intel·ligència de mercat

La Universitat analitza les dades massives provinents de cinc milions de vacants laborals a Espanya per formar l'estudiantat en les competències professionals més demanades actualment per les empreses
competències professionals més sol·licitades

La Universitat ha desenvolupat una eina basada en la implantació d'un sistema d'intel·ligència artificial al mercat laboral. (Foto: Jason Briscoe / Unsplash)

La intel·ligència de mercat és la informació rellevant per a una organització sobre tendències de mercat, que és recollida i analitzada amb la finalitat de prendre decisions fiables i segures en l'estratègia del negoci. Doncs bé, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha decidit aplicar aquesta estratègia pionera al sector universitari amb l'objectiu d'inserir, encara més, el seu estudiantat en el mercat laboral. I com ho ha fet? Ha dissenyat una metodologia d'anàlisi de les dades massives provinents de més de cinc milions de vacants laborals publicades pels principals portals en línia d'Espanya, que detecta les competències professionals més reclamades, les contrasta periòdicament amb les que s'incorporen a la seva oferta acadèmica oficial (graus i màsters universitaris) i en cerca l'ajust permanent i màxim a les necessitats reals del mercat laboral.

"Les universitats no ens podem limitar a generar i transmetre coneixement, sinó que hem de fomentar que aquest coneixement s'aprofiti en forma d'inserció laboral i desenvolupament del talent professional", explica la rectora de la UOC, Àngels Fitó. Per això, una de les accions que ha prioritzat des que va assumir el càrrec és aquest projecte d'intel·ligència de mercat, que lidera la directora de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral, Carme Pagès, juntament amb l'investigador de la mateixa unitat Federico Christmann.

Intel·ligència artificial per millorar la inserció laboral de l'estudiantat

La Universitat ha desenvolupat una eina basada en la implantació d'un sistema d'intel·ligència artificial al mercat laboral. L'eina s'adreça als responsables de cada grau i màster universitari i els permet fer un seguiment de quines competències professionals demana el mercat laboral respecte de les sortides professionals de les titulacions. Amb aquesta informació, el professorat pot dissenyar propostes de formació noves o revisar i millorar els plans d'estudi actuals per adequar-los a les necessitats del mercat laboral.

La principal font de dades per a la creació d'aquest producte la proporciona l'empresa Lightcast, i s'hi sumen altres fonts secundàries. Aplicant IA, Lightcast classifica el text de les publicacions de les ofertes de feina en línia seguint les directrius ESCO de la Unió Europea per a la classificació de les competències i les ocupacions.

Ara com ara, s'han elaborat informes d'intel·ligència de mercat per a totes les titulacions de quatre dels set estudis de la UOC: Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació; Arts i Humanitats; Psicologia i Ciències de l'Educació, i Estudis d'Economia i Empresa. Els informes següents seran per als Estudis de Dret i Ciència Política; Ciències de la Salut, i Ciències de la Informació i de la Comunicació.

Per a cada grau i màster universitari analitzat, l'informe permet identificar quines són les sortides professionals que tenen una demanda i un creixement més elevats. A tall d'exemple, la imatge següent mostra les vacants que són possibles sortides laborals a un grau i les classifica per ocupació i evolució temporal. La imatge s'inclou a l'Informe del mercat laboral dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.


Vacants que són possibles sortides laborals a un grau dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, classificades per ocupació, i la seva evolució temporal. Informe del mercat laboral dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.

Els informes també ofereixen una anàlisi de les competències més sol·licitades, per identificar noves necessitats de cursos breus enfocats al desenvolupament de competències específiques. A la imatge següent s'analitza la competència de la llengua anglesa.


Nombre de vacants, les cinc ocupacions principals, vacants per tipus de contracte, sector econòmic amb més vacants i les tres províncies que més demanen la competència "Anglès".

Cada informe també permet identificar si els resultats d'aprenentatge de cada programa estan alineats o no amb les demandes del mercat laboral.


Informe del mercat laboral dels Estudis d'Economia i Empresa.

La rectora de la UOC explica que iniciatives com aquesta faciliten la inserció laboral de les persones en un entorn tecnològic, econòmic i social canviant: "Un context que qüestiona el disseny de programes formatius rígids, que posa en dubte les trajectòries laborals i les carreres professionals definides, i que desdibuixa la imatge clàssica de perfil formatiu definit i d'una feina de per vida en una única organització." Per contra, afegeix Fitó, "el nou context laboral preveu una successió d'etapes formatives i de feines sota diverses fórmules i entorns. Aquest panorama atribueix a la persona la necessitat d'entendre com pot dissenyar la seva formació al llarg de la vida i la seva carrera professional i, a la universitat, el repte de dotar-la d'eines suficients per poder prendre les decisions adequades en el moment oportú".

El projecte ha guanyat, en la categoria d'Universitats, un dels Premis Anuals de Gestió 2023: Excel·lència i IA del Club Excelencia en Gestión, en una cerimònia celebrada el 16 de novembre a Madrid.


Autoria: Club Excelencia en Gestión.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional