12/12/23 · Institucional

La rectora Àngels Fitó alerta del risc de la UOC per la congelació de la subvenció pública

Compareixença davant de la Comissió de Recerca i Universitats del Parlament de Catalunya amb motiu del seu nomenament
La rectora de la UOC al Parlament de Catalunya

Aquest dimarts, la rectora de la UOC, Àngels Fitó, ha advertit el Parlament de Catalunya que la Universitat està "en risc de col·lapse" a causa del "finançament congelat en un context molt exigent pel que fa al cost dels recursos tecnològics que una universitat com la UOC necessita per estar al dia". Fitó ha traslladat aquest avís en la compareixença que ha fet davant la Comissió de Recerca i Universitats de la cambra catalana, amb motiu del seu nomenament. La rectora ha explicat que la subvenció pública a la UOC està "congelada des de temps immemorials", mentre que l'activitat de la Universitat "s'ha anat ampliant" els darrers anys, tal com se li va demanar fa pràcticament una dècada des del Govern.

Fitó ha retrocedit fins a l'any 2014 per recordar que, en aquell moment, la Generalitat va demanar a la UOC que afrontés un creixement per "donar més cobertura i servei al conjunt de la ciutadania". "Des d'aquell moment, no hem deixat de fer-ho. Malgrat que tota l'oferta de graus s'ajusta als preus públics, la subvenció representa el 20 % del nostre pressupost i no tenim capacitat econòmica per poder, entre altres coses, compensar la pèrdua de poder adquisitiu de l'equip humà que amb el seu compromís i esforç ho ha fet possible". Des del 2014, aquest poder adquisitiu s'ha reduït en un 10 %, i no s'ha pogut compensar perquè l'estructura econòmica de la Universitat no ho permet. De totes maneres, darrerament sí que s'ha obtingut una aportació del Govern que permetrà incrementar en dos milions d'euros els ingressos per subvenció del pressupost d'enguany i consolidar-se per a l'any que ve. "Això ens obre la porta a poder fer una revisió salarial al voltant del 3 %", ha explicat Fitó.

 

Risc d'obsolescència tecnològica

La rectora també ha advertit que la UOC s'enfronta a un "risc d'obsolescència tecnològica" que pot dificultar la seva possibilitat de creixement. Fitó ha dit que, com a 'empresa' tecnològica, la UOC hauria de destinar un 10 % del pressupost a poder satisfer "una necessitat creixent", que és actualitzar, millorar i preservar la seva tecnologia. En aquest sentit, la Universitat ha d'atendre qüestions relatives a la ciberseguretat, la intel·ligència artificial o la infraestructura en el núvol, que tenen un impacte "enorme" en el pressupost. "Amb uns 165 milions d'euros de pressupost, només podem dedicar 13 milions a tecnologia, xifra que és inferior al 10 % i que destinem, en un 50 %, senzillament a mantenir el que tenim en funcionament", ha explicat Fitó. "Tenim poca capacitat d'evolucionar o introduir canvis nous", ha afegit la nova rectora de la UOC.

La rectora ha assegurat davant dels diferents grups parlamentaris de la cambra catalana que si la subvenció del 2014 s'hagués actualitzat per preu i activitat, tenint en compte que la Universitat ha doblat titulacions i estudiantat, aquesta subvenció s'hauria de situar en 54 milions d'euros i no en els 30 i escaig actuals. Pel que fa a inversions, hauria d'estar al voltant de 10 milions i actualment està a 4,5, que és pràcticament la mateixa xifra d'ençà que es va fundar. "Només l'actualització de l'IPC suposaria 5 milions d'euros més respecte a la subvenció actual", ha afegit Fitó.

 

Tot i les dificultats, la UOC creix

Malgrat aquesta situació financera, la rectora ha explicat que la UOC està satisfeta de la cobertura que s'ha assolit i de la posada en marxa de noves titulacions. Ara bé, no ha amagat que els riscos que amenacen la Universitat deixen "un marge de maniobra reduït per poder evolucionar" cap a un horitzó desitjat, que és el de convertir-se en "la millor universitat en línia del món". Fitó ha defensat la UOC com "una estructura d'estat", consagrada a la formació "al llarg de la vida" i que acredita "una trajectòria eficient", capaç de doblar el nombre d'estudiants amb una despesa corrent i d'inversió congelada. Els únics increments de subvenció que s'han fet corresponen a la compensació de la reducció de taxes, o bé a increments de costos puntuals que hi ha hagut. La subvenció per crèdit desplegat (és a dir, que es posa a disposició de l'estudiantat) ha anat caient a més de la meitat al llarg dels anys. Amb un increment de personal del 49 %, però, la UOC ha multiplicat per tres la captació de projectes de recerca (9 milions el 2023) i ha multiplicat per dos la capacitat de docència. Per aquest motiu, la prioritat és garantir el poder adquisitiu de les persones que ho han fet possible.

Fitó ha recordat que la UOC és una universitat amb vocació de complir el mandat públic de "donar accés a l'educació superior de qualitat" a col·lectius que d'altra manera "haurien quedat fora" d'aquests ensenyaments. "Tenim ben present que la UOC és una universitat creada pel Govern, amb un mandat públic que es vol preservar, aprovada per unanimitat del Parlament de Catalunya com a fundació de dret privat per poder tenir un funcionament àgil que s'adapti a la demanda puntual en cada moment", ha destacat Fitó. Amb 87.150 estudiants, Fitó ha defensat que la UOC, que ha estat la primera a obtenir l'acreditació institucional de qualitat per part de l'AQU, és una institució "sistèmica" i "inclusiva", i ha destacat que és la universitat que té més estudiants a Catalunya i la segona de l'Estat. "La UOC és un experiment d'èxit del país amb una taxa d'abandonament més pròpia d'una universitat presencial que no pas d'una institució en línia: els estudiants que comencen a la UOC acaben", ha destacat la rectora. El 36 % dels estudiants provenen de cicles formatius de grau superior o de les proves per a més grans de 25 o 45 anys. Per això, la rectora ha afirmat que la UOC és "un dispositiu de segona oportunitat" per a "perfils de trajectòria més complexa i, moltes vegades, d'origen social més baix".

 

Recerca, cooperació i reptes de futur

La rectora també ha posat en relleu els resultats de recerca de la Universitat i el seu nivell de producció científica, equiparable a qualsevol altra universitat del sistema públic català. "Fem un esforç molt clar per avançar en aquesta recerca de frontera, que vincula la tecnologia amb els diferents àmbits de l'activitat humana", ha emfasitzat Fitó. També ha remarcat el caràcter global de la Universitat, atès que contribueix a la internacionalització de Catalunya i fa que persones que viuen a l'estranger puguin continuar els estudis d'educació superior. Alhora, ha destacat que la UOC facilita la democratització de l'educació superior i que fa una tasca de cooperació a l'Amèrica Llatina per prestigiar l'educació en línia, a fi que tingui "l'efecte positiu que ha tingut a Catalunya".

Davant de la comissió parlamentària, la rectora també ha compartit els deu reptes que la UOC té plantejats per projectar-se cap al futur i convertir-se en una referència mundial en educació en línia, tenint en compte que no només aspira a atendre les noves generacions d'estudiants, sinó que també pensa en la requalificació del conjunt de la classe treballadora tenint present el concepte de "formació al llarg de la vida". "La tecnologia ens pot permetre donar solucions personalitzades per a l'estudiantat, que ha de fer una tria de futur", ha manifestat.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional