Albert Puig Gómez

Professor dels Estudis d'Economia i Empresa
Director del màster universitari d'Anàlisi de l'entorn econòmic

Expert/a en:

Model productiu i política industrial, inversions estrangeres directes empreses multinacionals i política industrial, Unió Europea i política econòmica.

Grup de recerca: Recerca als estudis.

Articles relacionats