Anna Espasa Roca

Professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Directora del programa de Psicopedagogia

Expert/a en:

Avaluació dels aprenentatges i feedback formatiu en diferents entorns educatius (àmbit universitari i escolar).

Grup de recerca: Feed2Learn / Recerca als estudis.

Articles relacionats