Candela Ollé Castellà

Candela Ollé Castellà

Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Directora del màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital

Expert/a en:

Comportament informacional i digital, bibliometria, biblioteconomia, accés obert, llibres i revistes electròniques, i documentació audiovisual.

Grup de recerca: Recerca als estudis.

Articles relacionats