Isabel Ruiz Mallén

Investigadora de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Expert/a en: Experta en educació mediambiental, gestió comunitària dels recursos naturals i conservació de la biodiversitat, governança mediambiental i aproximacions de recerca participativa.

Grup de recerca: TURBA Lab / Internet Interdisciplinary Institute (IN3).

Articles relacionats