Jordi Conesa Caralt

Professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Expert/a en: Aprenentatge virtual (e-learning), intel·ligència de negoci, modelització conceptual i bases de dades NoSQL.

Grup de recerca: SMARTLEARN / Recerca als estudis.

Articles relacionats