Jordi Serra Ruiz

Professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i investigador del grup K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON) de l'Internet Intedisciplinary Institute (IN3)

Expert/a en: Seguretat informàtica i seguretat de xarxes, hacking, exploits, vulnerabilitats i programari, i coneixements lliures.

Grup de recerca: KISON / Internet Interdisciplinary Institute (IN3).

Articles relacionats