Marco Calabria

Professor dels Estudis de Ciències de la Salut

Expert/a en: Envelliment i cognició, llenguatge i deteriorament cognitiu, afàsia bilingüe, reserva cognitiva i bilingüisme.

Grup de recerca: Cognitive NeuroLab / Recerca als estudis.

Articles relacionats