Maria Olivella Quintana

Maria Olivella Quintana

Coordinadora de la Unitat d'Igualtat

Expert/a en:

Desigualtats de gènere, interseccionalitat, plans d'igualtat interseccional, feminisme(s), polítiques públiques interseccionals, salut sexual i reproductiva, biopolítica, violències de gènere, decolonialitat, post-estructuralisme, salut mental i malestars de gènere.

Grup de recerca: Recerca als estudis.

Articles relacionats