Normes tècniques d'interoperabilitat

Les Normes tècniques d'interoperabilitat fixen les normes que cal acomplir quan les administracions públiques intercanviïn documents, dades o informació entre elles, amb els diferents organismes i amb els ciutadans.

El paper de la UOC en aquest sentit adquireix rellevància en formar part d'un projecte consorciat d'universitats, l'ACUP (Associació Catalana d'Universitats Públiques, més la UOC), i hi participa en dues línies:

  • Interoperabilitat de dades amb l'Administració pública estatal mitjançant la plataforma ViaOberta. Aquest projecte permet, des de 2014, obtenir dades dels estudiants com ara el DNI, el carnet de família nombrosa o l'empadronament.
  • Interoperabilitat de dades entre les mateixes universitats catalanes. Permetrà, per exemple, intercanviar dades i documents referents a la gestió d'un trasllat d'expedient acadèmic entre universitats.

Tant en un sentit com en l'altre, és imprescindible disposar d'uns criteris d'arxiu i preservació que formen un model documental d'interoperabilitat.

Aquests criteris es basen en les normes que es relacionen a continuació: